Een mooi intiatief in viio nijverheid

In viio nijverheid aan de Rode Kruislaan werd een gesponsorde wandeltocht georganiseerd ten voordele van het Kinderkankerfonds. Een 80-tal leerlingen van 1BSO, 1TSO en 2MEb zamelden de mooie som van 210 euro in. Goed gedaan jongens!