Nieuwe belastingen op komst

Ook in de oudste stad moet het stadsbestuur op zoek naar extra inkomsten. Daarom worden er enkele opvallende belastingen ingevoerd: Wie een nachtwinkel opent, moet voortaan een openingsbelasting van 6.000 euro en een jaarlijkse belasting van 1.500 euro betalen. ‘Voor het indijken en de bestrijding van de maatschappelijke overlast’, is de uitleg.
Uitbaters van een permanente dansgelegenheid zullen voortaan flink in de geldbeugel mogen tasten:  ‘voor de handhaving van de openbare rust, de verkeersveiligheid en de openbare reinheid’. Het tarief wordt gelinkt aan de toegelaten capaciteit: Tot 250 personen zal de belasting 2.500 euro per semester bedragen, tot 500 personen wordt de belasting vastgesteld op 4.000 euro en voor meer dan 500 personen wordt dat 5.000 euro. Hier worden de twee discotheken aan de Luikersteenweg geviseerd: Romantic Alhambra en de NUNU-CLUB. “Het is ons enkel te doen om de extra kosten te recupereren. De ordehandhaving en nachtelijke patrouilles door de lokale politie kosten ons jaarlijks zowat 20.000 euro’, klinkt het bij het stadsbestuur.
Personen die vervoerd moeten worden met een politievoertuig zullen maximaal 100 euro moeten betalen. Het gaat hier over dronken personen of personen die overlast veroorzaken. Het voltrekken van een huwelijk ‘buiten de werkdagen van de stadsdiensten’ zal 75 euro kosten.
Verder  wil men vanaf 1 januari 2014 een retributie van 5 euro per dag aanrekenen voor de huur van een fiets bij de dienst Toerisme, momenteel is dit nog gratis: ‘om het huren van de stallingsruimte en de  onderhouds- en herstellingskosten te dekken’ is hier de uitleg.
Woensdag wordt over deze voorstellen gestemd tijdens de gemeenteraad.

{fshare}