Is Jeugdgevangenis bedreigd?

Er circuleren al een tijd geruchten over de sluiting van de Jeugdgevangenis. Volgens staatssecretaris Servais Verherstraeten is er niets aan de hand. Indien er binnenkort geen duidelijkheid komt, dreigen de vakbonden en het personeel met een staking. De ongerustheid gaat over de overheveling van de federale bevoegdheid van de ‘uit handen geving’ van minderjarige misdadigers naar de Vlaamse gemeenschap(op 1 juli 2014). In het gesloten federaal centrum (GFC) verblijven sinds november 2009 minderjarigen die een misdrijf hebben gepleegd. Er is plaats voor 34 jongeren. Zij verblijven elk in een eigen cel. Enerzijds verblijven hier ‘uit handen gegeven jongeren’. Dat zijn jongeren (minimum 16 jaar) die criminele feiten hebben gepleegd en waarvan de jeugdrechter vindt dat de beschermende en opvoedkundige maatregelen onvoldoende zijn om hen terug op het rechte pad te krijgen. Zij worden berecht als een volwassene. Anderzijds verblijven hier minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en die door de jeugdrechter zijn geplaatst. Deze jongeren komen hier enkel terecht wanneer in het jongerencentrum van Everberg geen plaats voor hen is. {fshare}