Herinrichting op- en afritten complex E313

Het op- en afrittencomplex nr. 32 van de autosnelweg E313 wordt grondig heringericht. Er komen - gefaseerd - twee nieuwe rotondes, een nieuwe brug over de E313, een carpoolparking, een vrachtwagenparking en een nieuwe weg naar het industrieterrein Tongeren-Oost. Voor de fietsers komt er nieuwe verkeersveilige fietsinfrastructuur. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits maakt de nodige middelen vrij.  De fietspaden worden via een beveiligde oversteek naar het noorden van de N79 Tongersesteenweg-Maastrichtersteenweg gebracht. Door de aanleg van een nieuw dubbelrichtingsfietspad zullen de fietsers de op- en afritten van de snelweg niet meer moeten kruisen. De kruising met de afrit voor het verkeer komende van Hasselt gebeurt via een fietstunnel, de kruisingen met de Genoelsweg en de N79 gebeuren gelijkgronds via een middengeleider. Het dubbelrichtingsfietspad is 3 meter breed en zal met een veiligheidsstrook worden afgescheiden van de rijweg. In afwachting van de nieuwe brug over de E313 wordt de bestaande brug heringericht met een veilig dubbelrichtingsfietspad. Voor de eerste fase van deze infrastructuur (aanleg rotonde kant Tongeren en aansluitende (fiets)infrastructuur) maakt Crevits ruim 1,5 miljoen euro vrij. De werkzaamheden worden in de loop van dit jaar uitgevoerd.

Schepen voor openbare werken An Christiaens is opgelucht dat de gevaarlijke verkeerssituatie wordt aangepakt: :"Dit project heeft een grote impact voor de veiligheid van de zwakke weggebruiker langs de Maastrichtersteenweg en de toegangswegen naar Tongeren-Oost, de fietser kan zich sterker en veiliger bewegen in het drukke verkeer. Bovendien krijgt Tongeren-Oost een beter ontsluiting wat een belangrijk element is om het industrieterrein te laten blijven groeien. We ijveren er dan ook voor om de uitbreiding van het industrieterrein met 50ha zo snel mogelijk te kunnen realiseren."

Bekijk hier de reportage van TVL Nieuws.

{fshare}