Stadsschuld

De schuldenberg van de 308 Vlaamse steden en gemeenten was eind 2011 gestegen tot 8,2 miljard euro.  Uit een raming van de Vlaamse overheid blijkt dat de totale schuld in 2012 licht is afgenomen tot 8,1 miljard euro.  In Tongeren bedroeg de uitstaande schuld in 2011: 5.9660.186 euro en de geraamde uitstaande schuld in 2012: 6.1449.992 euro. De schuld per inwoner in 2011 bedroeg : 1968.9 euro en de geraamde schuld per inwoner in 2012: 2002.3 euro.

Eerste evaluatie parkeerbeleid

Op 1 januari is het nieuwe parkeerbeleid van start gegaan. Inmiddels werd de nieuwe situatie al een eerste keer geëvalueerd. Op de eerstvolgende gemeenteraad worden de eerste aanpassingen en aanvullingen ter goedkeuring voorgelegd.“Het huidige plan voorziet geen faciliteiten voor mantelzorgers. Daar komt nu verandering in. Vanaf 1 maart willen we starten met de zorgparkeerkaart voor mantelzorgers. Deze wordt uitgereikt aan mantelzorgers en familie die erkend zijn door het RIZIV, het OCMW of de Vlaamse Gemeenschap. Na voorlegging van de nodige documenten kan de kaart aangevraagd worden. Deze kost 50 euro per jaar. Met de zorgparkeerkaart kan de mantelzorger in de gele zone max. 1 uur parkeren, in de oranje zone is dat 2 uren”, weten Burgemeester Patrick Dewael en Eddy Manet, schepen van Mobiliteit.

Lees meer...

Minder kabeldiefstallen

Het aantal kabeldiefstallen op het Belgische spoorwegdomein is vorig jaar spectaculair gedaald: van 1.362 (in 2012) naar 810 (in 2013). Slechts 17 van die kabeldiefstallen vonden in Limburg plaats: 10 in het arrondissement Hasselt en 7 in het arrondissement Tongeren.

Het Gemeenterapport

Volgens het Gemeenterapport van Het Nieuwsblad zijn de Vlamingen heel tevreden over de gemeente waarin ze wonen. Onderzoeksbureau iVox en Het Nieuwsblad hielden een grote bevraging in alle Vlaamse steden en gemeenten. In totaal werden meer dan 116.000 inwoners in Vlaamse gemeenten bevraagd over diverse lokale thema's maar ook over het nieuwe gemeentebestuur. Op de vraag: 'hoe graag woont u in uw gemeente?', geven inwoners van Vlaamse gemeenten een gemiddelde score van 7,9/10. Dat is iets minder dan in 2009 toen het antwoord op dezelfde vraag nog 8,1/10 was. Inwoners van Linkebeek (8,86/10), Vorselaar en Zutendaal wonen het liefst in hun gemeente. Zelzate, Vilvoorde en Tienen (5,96/10) scoren dan weer het slechtst. De Tongenaren geven de oudste stad 7,64/10. Geen enkele gemeente is gebuisd.

Woonbeleidsplan

Het stadsbestuur heeft een woonbeleidsplan laten opstellen voor het centrum, de 16 kerkdorpen en Herstappe.  Het plan geeft de visie op wonen voor de volgende jaren. Het geeft richting en ondersteunt alle actoren op het gebied van wonen. Het biedt een toetsingskader en vormt een leidraad bij de opstart en uitwerking van nieuwe projecten. In het document van 300 blz. vind je:

Deel I :  Analyse van Tongeren als geheel
Historische en geografische gegevens, demografische gegevens, socio-economische en huisvestingsgegevens.  Van alle aspecten zijn de beschikbare data verzameld.
Deel II : Analyse op wijk- en dorpsniveau
Per wijk en per dorp is een fiche gemaakt waarin specifieke gegevens en kenmerken zijn opgenomen.
Deel III : Herstappe

Herstappe is als een apart hoofdstuk opgenomen als onderdeel van het project.
Deel IV : Werkingsmiddelen
In dit deel wordt de werking van vb. het lokaal woonoverleg beschreven alsook de instrumenten en diensten die betrokken zijn bij de uitvoering van het woonbeleid.
Deel V : visie en doelstellingen
Incl. de werkpunten per wijk en dorp  in de specifieke fiches.

Lees meer...

SKF steunt vzw De Oever

SKF Logistics Services Tongeren kiest al jaren een goed doel uit, die zij doorheen een gans jaar met talrijke activiteiten ondersteunen. Na Ter Heide in 2012, kozen ze in 2013 voor vzw De Oever in Hasselt, een organisatie binnen de Bijzondere Jeugdzorg.  De vzw begeleidt kinderen, jongeren en hun gezinnen die extra ondersteuning kunnen gebruiken bij de opvoeding.  De opbrengst van de activiteiten bedraagt 2771, 66 euro. Naar goede gewoonte past de SKF groep het bedrag bij. In naam van het personeel overhandigde Eddy Poncelet, voorzitter van het organiserend team, een cheque t.w.v. 5.000 euro aan Brigitte Vandenhoudt, projectcoördinator van vzw De Oever. "Wat fantastisch dat bedrijven zoals SKF een organisatie als de onze steunen. Het geld komt goed van pas en zal worden gebruikt voor het opsmukken van de leefruimte voor adolescente jongeren." : aldus Brigitte. In  2014 zal SKF zich inzetten voor Oostheuvel (vzw Tevona) in Riemst.  Zij ondersteunen volwassen mannen en vrouwen met een verstandelijke beperking. Er wordt specifiek ingezameld voor de inrichting van de nieuwe keukengroep.

{fshare}

Start nieuw parkeerplan

Vandaag gaat het nieuwe parkeerplan effectief in voege. De voorbije weken hebben de parkeerwachters overtreders gesensibiliseerd via een flyer. Vanaf nu  start de pool van 6 parkeerwachters met het uitschrijven van retributiebonnen: Het tarief bedraagt 15 euro per halve dag. Men weze gewaarschuwd.

Nieuwjaarsreceptie sp.a

Sp.a Tongeren verzamelde deze namiddag bij B&B ‘Riposo’ in Piringen voor de nieuwjaarsdrink. Naast de mandatarissen en partijleden waren ook enkele Limburgse kopstukken op de afspraak: Ludwig Vandenhove (gedeputeerde), Els Robeyns (burgemeester van Wellen) en Peter Vanvelthoven (volksvertegenwoordiger en burgemeester van Lommel). Partijvoorzitter Erwin Wagemans heeft positieve vooruitzichten: “We zijn de grootste partij in Tongeren en we doen voort op eigen kracht. Vandaag geven we het startschot voor de verkiezingen van 25 mei. In maart stellen we onze kandidaten voor”.

{fshare}

Nieuwjaarshappening N-VA

De N-VA koppelde deze namiddag de nieuwjaarsreceptie aan een winterwandeling o.l.v. natuurgids Eric Posman. Ook een aantal inwoners uit ‘s Herenelderen stapte mee op in hun dorp. Achteraf werden de deelnemers verwend met een gratis aperitief in zaal Aldor. “We willen dit soort natuurwandelingen systematisch herhalen. Eens om de drie maanden en telkens in een ander deelgemeente”, vertelde kopman Mark Vanherf.

{fshare}

Ledenfeest Pasar

Pasar hield vandaag haar Ontmoetingsfeest in zaal ‘De Meir’ in Henis. Dat gebeurde met een uitgebreid kaas-en wijnbuffet en een optreden van een stand-up comedian. Pasar vzw ontstond in 2008 als opvolger van het in 1938 opgerichte Vakantiegenoegens, dat werkte binnen het ACW. Pasar wil iedereen zo veel mogelijk kansen geven om vakantie te nemen of aan recreatie te doen. De vzw telt 45.000 aangesloten gezinnen. De 350 Vlaamse clubs en de 12 regionale groepen ondersteunen zo veel mogelijk initiatieven in de recreatieve sfeer, zoals wandelen, fietsen of kamperen. Pasar organiseert ook zelf reizen en vakanties. Pasar Tongeren telt 70 leden. “We organiseren jaarlijks een dozijn activiteiten”, vertelde voorzitter Ferdi Boelen. “De eerstvolgende is de Kastelenwandeling op 9 februari met vertrek om 14u aan de kerk van Gors-Opleeuw”.

{fshare}

Tumultueuze weekendnacht

In de nacht van zaterdag op zondag heeft de lokale politie een grote actie gehouden in het kader van de BOB-campagne. De controles werden uitgevoerd op de Hasseltsesteenweg, het Stationsplein en de Luikersteenweg. Van de 59 afgenomen ademtesten waren er 9 positief (dit is meer dan 15 %). Op de Luikersteenweg bliezen zelfs vijf op de zes gecontroleerden positief. Hier werden drie rijbewijzen voor 15 dagen ingetrokken. Er gebeurden ook een aantal alcoholgerelateerde verkeersongevallen:

Lees meer...

Expertise bij Syntra

Deze namiddag mochten bezoekers van de antiekbeurs bij Syntra gratis hun meegebrachte objecten laten schatten. Vanessa Vaes (Veilinghuis Dickhaut in Maastricht) had de handen vol. Ook nu weer moest ze de overgrote meerderheid met een desillusie rijker huiswaarts sturen. Volgens haar investeer je tegenwoordig best in edelmetalen, Chinees porselein of Russisch zilver.

{fshare}

Toast Literair

Vanmorgen namen 12.000 literatuurliefhebbers deel aan de grootste taal- en leesbrunch in Vlaanderen: ‘Toast Literair’, een initiatief van het Davidsfonds. Op het programma stonden 180 literaire activiteiten. In Limburg waren er 1.516 deelnemers. In PC Sint-Jan was voedingsconsulente Hilde Demurie (foto) te gast. Ze probeert mensen bewust te maken van de invloed van voeding op hun gemoed en gezondheid. Zij geeft consultaties, voordrachten, workshops en gezondheidsreizen en schreef al diverse boeken voor het Davidsfonds. Ze toonde vanmorgen de 20 toehoorders hoe we gezonde hapjes kunnen samenstellen en ze mochten ervan genieten.

{fshare}

Nieuwjaarsaperitief 'Wildbroek'

De bewoners van Wildbroek kwamen deze voormiddag samen voor het 'nieuwjaarsaperitief', een initiatief van het Wijkcomité. Ook dit jaar zijn er verschillende activiteiten gepland: Op 23 april een rommelmarkt, in juni de wijkbarbecue ter gelegenheid van de 'Dag van de Buren', in oktober de wijkquiz, en begin december het Sinterklaasfeest.

{fshare}

Startvergadering KVLV Mal

Gisteren hield KVLV Mal haar startvergadering. 48 van de 58 leden kwamen opdagen. Na een lekker pastabuffet en een geslaagde ontspanning kreeg iedereen een kalender met het jaarprogramma. Op het einde van de avond werd er naar jaarlijkse gewoonte aan iedereen een cadeautje uitgedeeld.
(Ingezonden door Anne-Marie Freson)

{fshare}

Antiekbeurs bij Syntra

In de gebouwen van Syntra kan je dit weekend terecht voor de 21e Antiekbeurs. Onder de 18 standhouders zijn er dit jaar geen cursisten. Volgens Hugo Van Baelen, voorzitter van LimAnt, beleven de antiquairs moeilijke tijden: “De mensen zitten op hun centen. Antieke meubels raak je momenteel moeilijk kwijt. Porselein en zilverwerk lukt nog wel. Antiek blijft een schitterend product”. Morgen is de beurs toegankelijk van 10u tot 18u. In de namiddag kan je er terecht voor een gratis expertise.


{fshare}

Horecazaken betalen parking klanten

De uitbaters van Le Barvenu en restaurant Stas-Dejong op de Grote Markt gaan samen hun klanten belonen met een gratis ticket voor de ondergrondse parking ‘Grote Markt’ in de Hondsstraat. Mobiliteitsschepen Eddy Manet heeft hierover met de uitbaters van Q-Park bemiddeld. Hij hoopt dat het initiatief snel navolging krijgt bij de horeca en middenstand.

{fshare}

Bose nu ook in Genk

Luidsprekerbedrijf Bose heeft nu ook een vestiging in Genk (Horizonlaan). Gisteren zijn 50 van de 200 werknemers van Tongeren-Oost daar aan de slag gegaan. Het Europese distributiecentrum van Bose dat hier in 1976 neerstreek, blijft in Tongeren.

Nieuwjaarsreceptie AZ Vesalius

Deze avond genieten 500 personeelsleden van AZ Vesalius van de nieuwjaarsreceptie in cc De Velinx. Het feest wordt ingericht door de Personeelskring o.l.v. voorzitter Georges Pietersheim (rechts op de foto) die in mei met pensioen gaat. Hij werd in de bloemetjes gezet samen met 84 personeelsleden die respectievelijk 15-25-30 of 35 jaar lid zijn van de Personeelskring. Tot slot werden ook 11 werknemers die pensioengerechtigd zijn gehuldigd. Vesaliusvoorzitter Yvan Vanbockryck bewierookte Georges: “Hij is een monument! Je moest eens weten wat die Personeelskring allemaal organiseert: twee activiteiten per maand. Maar liefst 700 van de 800 personeelsleden zijn lid. Dat is 90%. Het zal geen gemakkelijke oefening zijn om een opvolger voor Georges aan te duiden”.

{fshare}

Redders van de detailhandel

Het stadsbestuur stelt alles in het werk om de lokale middenstand te blijven steunen. De afgelopen jaren werden er zowat 50 acties ondernomen naar de middenstand en naar nieuwe starters toe. “De middenstand blijft topprioriteit van het ganse stadsbestuur”, vertelde economieschepen Guy Schiepers in zijn speech tijdens de receptie van de middenstand. Hij lanceerde een oproep om een mooie en toegankelijke website te maken om de boot van de toenemende internetverkoop niet te missen. Het stadsbestuur rekent op dr. ing. Sammy Rogmans, de kersverse voorzitter van Unizo (in het midden op de foto) en op centre manager Maarten Decramer uit Kortrijk om met vereende krachten de leegstand aan te pakken en de detailhandel een boost te geven.

{fshare}

Trekking eindejaarsactie

Vanavond werden de prijzen uitgereikt van de eindejaarsactie van de middenstand. De 205 deelnemende handelaars hebben in totaal 205.000 tickets uitgedeeld aan hun klanten. Hiervan werden er 100.000 in de urnen gedeponeerd. De prijzenpot van 25.000 euro werd in de ActiV verdeeld onder de 40 uitverkorenen. De 'kleinste' prijs is een aankoopcheque t.w.v. 60 euro. De vier hoofdwinnaars moesten tot het laatste wachten: Josiane Vantilt uit Piringen wint een reiskoffer en ook nog aankoopcheques t.w.v. 500 euro. Inge Vrancken uit Vreren wint een elektrische damesfiets. Christophe Lefebvre uit Tongeren wint een elektrische herenfiets. Marie-Hélène Lenaers uit Riemst en haar man mogen 9 dagen op safari naar Kenia. Proficiat aan alle winnaars!

{fshare}

Identiteitskaart voor 10 jaar

De geldigheidsduur van de elektronische identiteitskaart wordt vanaf 1 maart aangepast. Voortaan zal die een geldigheidsduur van 10 jaar hebben, tegenover 5 jaar vandaag. Kinderen die de leeftijd van 12 jaar hebben bereikt,  krijgen een identiteitskaart die 6 i.p.v. 10 jaar geldig is omwille van de uiterlijke wijzigingen. De identiteitskaart van mensen ouder dan 75 jaar blijft 30 jaar geldig. De certificaten van deze elektronische identiteitskaarten moeten wel nog na 10 jaar vernieuwd worden om geldig te blijven. De nieuwe maatregel betekent een vermindering van de werklast voor het gemeentepersoneel en een besparing voor de burger.

Project Kazerne

Vandaag werd door Woonzo cvba het project ‘Kazerne’ in de Blaarstraat opgeleverd. Dat gebeurde in aanwezigheid van voorzitter Bart Princen. Waar vroeger een Postkantoor lag, werd een nieuwbouw met 6 huurappartementen gerealiseerd door architect Bernard de Schaetzen. De twee appartementen op het gelijkvloers zijn ingericht voor rolstoelgebruikers. Alle appartementen beschikken over 2 slaapkamers. Op de binnenkoer zijn er 5 garages, 2 autostandplaatsen en een tuinhuis met fietsenstalling voorzien. De kostprijs bedraagt 752.000 euro. De werken zijn gestart op 6 augustus 2012. De twee bestaande woningen werden gesloopt.


{fshare}

Tongenaar betrapt met marihuana

Gisteren heeft de politie van de zone Bilzen-Hoeselt-Riemst een drugsactie gehouden in Riemst. De actie werd ondersteund door het Interventiekorps en een federale drughondgeleider. Er werden 17 voertuigen en 18 personen gecontroleerd. Eén bestuurder uit Tongeren reed onder invloed van marihuana. Zijn rijbewijs werd, in opdracht van het parket, onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen.

Lezing over Archeologie in Limburg 2013

Deze avond werd in het GRM een jaaroverzicht gebracht van het archeologisch onderzoek in Limburg. Vier opgravingen met opmerkelijke resultaten zijn aan bod gekomen: Kuringen, Hechtel-Eksel, Overpelt en Tongeren. Hier had archeoloog Peter Hazen (Vlaams Erfgoed Centrum) het over de vondsten die aangetroffen werden op de terreinen van het College: Onder de speelplaats langs de Beukenbergweg werden twee langgerekte stenen huizen en een hypocaust ontdekt. Onder het sportterrein achter het ‘Klein College’ werd een grafveld blootgelegd met de skeletten van 9 volwassen mannen en 6 kinderen. Verder werd er ook een pottenbakkerscentrum ontdekt met kruiken, honingpotten, olielampen en zeker 500 kruikhalzen. Tot slot werden er verschillende gebouwplattegronden van woningen uit de 3e eeuw en sporen uit de Laat-Romeinse tijd opgegraven. In totaal werden op het terrein 80.000 scherven bovengehaald.
(Archieffoto PGT/2013)

{fshare}

Gezonde week GBS Henis - Nerem - Piringen

"Tijdens de gezonde week - van 13 tot 17 januari -stonden er allerlei gezonde en sportieve activiteiten op het programma. Op dinsdag werd de dag begonnen met ochtendgymnastiek en geregeld een sportief bewegingstussendoortje tijdens de lessen. In de verschillende klassen stonden de lessen in het teken van gezonde voeding en op vrijdag werd er afgesloten met een gezonde broodjesmaaltijd. Wat je als kind eet, heb je immers voor je leven beet. Een welgemeende dankjewel aan alle ouders voor hun inzet om eke dag een gezonde brooddoos klaar te maken en de enthousiaste werkgroep voor de voorbereiding en de praktische organisatie."
(Ingezonden door Pascal Michiels)

{fshare}

Nieuwjaarsreceptie KVLV Koninksem

Woensdagavond hielden de dames van KVLV Koninksem hun jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Meer dan 35 vrouwen waren op de afspraak van het gezellig samenzijn met drankjes en zelfgemaakte hapjes. Er werd een 'Keunsems schlagerfestival' opgevoerd door de leden. Daardoor ontstonden er 3 leuke groepen: 'Opium, The Red Ladies & The Lolly Pops'. Gewapend met tekstboekjes en leuke glitterhoedjes was de ambiance verzekerd en heerste er een leuke gezelligheid. Zo kon iedereen met een voldaan gevoel naar huis. Voor wie alles opnieuw wil beleven verwijzen we door naar hun website www.kvlvkoninksem.tk waar ze van elke activiteit foto's posten en hun jaarprogramma voorstellen.
(Ingezonden door Bernadette Proesmans)

{fshare}

Extra maatregelen lokale economie

Het stadsbestuur gaat extra maatregelen nemen om de leegstand bij de lokale detailhandel te beperken. Zo wordt de focus meer gelegd op de toeristische troeven en komt er een ‘Middenstandscongres’ met alle betrokkenen. Naast de 22 reeds genomen maatregelen komen er 8 nieuwe bij.

Lees meer...

Woninginbraken

Vorig jaar werden in Vlaanderen 16.589 woninginbraken geregistreerd. Dit is een daling met 3% t.o.v. de eerste helft van 2012. In 4 op 10 Vlaamse gemeenten is het aantal inbraken toegenomen in de eerste helft van 2013. In Tongeren waren er 64 inbraken in de eerste 6 maanden van 2013. Dat komt neer op gemiddeld 4.48 inbraken op 1.000 woningen. In Herstappe werd in deze periode geen enkele inbraak geregistreerd.

Levensverwachting blijft stijgen

Onze levensverwachting blijft stijgen.  Een meisje dat in 2011 in België is geboren zou nu gemiddeld 83,7 jaar worden, voor een jongen is dat 78,9 jaar. De voorbije tien jaar steeg de levensverwachting bij mannen jaarlijks met gemiddeld 3,3 maanden, bij vrouwen met 2,4 maanden.  

Donderdagmarkt terug op de Markt

Morgen keren de marktkramers terug naar hun vertrouwde stek op de Grote Markt. Van 28 november t.e.m. vorige donderdag zijn ze naar de Leopoldwal en omgeving moeten uitwijken om plaats te ruimen voor de ijspiste.(Archieffoto PGT/2013)

{fshare}

Lezing over Archeologie in Limburg 2013

Morgenavond pakt het GRM uit met het jaaroverzicht van het archeologisch onderzoek in Limburg via een lezing door Linda Bogaert (archeologe Provincie Limburg). Vier opgravingen met opmerkelijke resultaten komen aan bod: In Kuringen kwamen zeker vijf Germaanse huisplattegronden aan het licht, een nieuwe schakel in de studie van de laat-Romeinse periode in onze regio (eind 4de-5deeeuw n. Chr.). In Tongeren groeven archeologen een deel van een Romeins pottenbakkerskwartier op: van kleikuilen en ovens tot misbaksels, de vroege Tongerse aardewerkproductie onder de loep. Archeoloog Peter Hazen (Vlaams Erfgoed Centrum) licht beide projecten toe. Daarnaast werden in het noorden van de provincie maar liefst twee middeleeuwse nederzettingen opgegraven. Zowel in Hechtel-Eksel als in Overpelt konden huizen, bijgebouwen en waterputten in detail opgetekend worden. Archeologen Kirsten Van Campenhout (Vlaams Erfgoed Centrum) en Miel Schurmans (VU Hbs) presenteren de eerste resultaten.

Lees meer...

Afgetuigde man buiten levensgevaar

De Kosovaar die maandagochtend aan de Thyslaan zwaar werd aangepakt door twee mannen, is buiten levensgevaar. De daders zijn nog altijd voortvluchtig.

Hert aangereden

In de Elderenstraat werd gisteren een overstekend hert aangereden. Het dier overleefde de klap niet. De bestuurde waarschuwde de politie, maar toen die aankwamen, was het kadaver al verdwenen.

Nieuwe beursstand om Tongeren te promoten

Om Tongeren nog beter toeristisch te promoten heeft het stadsbestuur een nieuwe mobiele beursstand laten ontwerpen door 'Hands Mediarouting'. De constructie bestaat uit twee frames met verwisselbare zeilen en bijhorende spots, een infobalie en twee folderdisplays. Toerismeschepen Marc Hoogmartens stelde deze vooravond de aanwinst voor in hotel Eburon: “We willen Tongeren sterker in de markt zetten als de ideale verblijfplaats voor een korte (meerdaagse) citytrip en als de centrale uitvalsbasis voor de verdere verkenning van Haspengouw en omgeving”. Toerisme Tongeren gaat deelnemen aan toeristische publieksbeurzen (i.s.m. het GRM) en workshops. De eerste afspraak is: ‘Vakanz’ in Luxemburg van 17 tot 19 januari.

{fshare}

Tongerse Modelvleugels

"Tijdens de algemene vergadering van de Belgische modelluchtvaart van zondag 12 januari te Zemst, zijn er zes leden van de Tongerse Modelvleugels gelauwerd. Voor een volle zaal werden alle bestaande disciplines gehuldigd voor prestaties gevlogen in het Belgisch kampioenschap 2013. In de klasse A pylon racing Q-500 (snelheidsvliegen) was het goud voor Verjans Patrick, zilver voor Kevin Daniels en de veertienjarige Bram Lentjes veroverde brons. In dezelfde discipline, maar klasse B, ging Winibald Croux aan de haal met het goud gevolgd door Henri Horion met zilver.

Lees meer...

Vrijwilligers bezoeken GRM

Op 17 oktober 2013 was Tongeren gaststad voor de organisatie van de 15e editie van de ‘Dag van verzet tegen extreme armoede’. De werkgroep 'Mensen in armoede' had een bijzonder goed programma uitgewerkt, met o.a. een podiumprogramma, themawandelingen (waarbij onder het motto ‘cultuur voor iedereen’ het GRM gratis bezocht kon worden) en een afsluitende fakkeltocht. Gedurende de hele dag was de werkgroep in actie om alles vlot te laten verlopen, waardoor ze geen tijd hadden voor een gratis bezoek aan het GRM. Daarom heeft het GRM de werkgroep vandaag uitgenodigd voor een gratis bezoek aan het museum. Een dozijn vrijwilligers is hier op ingegaan. Ze krijgen een rondleiding door gids Lore.

{fshare}

Afscheid van Jos Rasking

Vandaag heeft Jos Rasking (74) afscheid genomen van het leven. De laatste weken vertoefde hij op de palliatieve afdeling ‘De Schelp’ in AZ Vesalius. Jos was een gekend figuur in Tongeren. De Diepenbekenaar was jarenlang het gezicht van ‘Hier Tongeren’, nu de Streekkrant. Hij beëindigde zijn wekelijkse column altijd met ‘Knal de petuut’. Jos was een  fervente gebruiker van Facebook. Hij postte er dan ook zijn afscheidsbrief op:
‘Nu ik aan het eind van mijn leven ben gekomen neem ik bij deze afscheid van familie, vrienden en bekenden.
Het is een groot voorrecht dankbaar op je leven te mogen terugzien en bewust afscheid te hebben kunnen nemen van dierbaren en vrienden.
Nu de tijd gekomen is, wil ik familie en vrienden van harte bedanken voor hetgeen zij voor mij hebben betekend. Het leven was boeiend maar het is voorbij.
Aan alle lieve vrienden en familieleden een laatste groet.
Geniet van het leven',

Tongeren zal je missen Jos!
De uitvaartdienst vindt zaterdag plaats om 12u30 in de basiliek.

{fshare}

Nieuwe 10 eurobiljet

Na het nieuwe biljet van 5 euro, pakt de Europese Centrale Bank (ECB) nu uit met het nieuwe 10 eurobiljet. Het is veiliger dan het originele en het wordt pas vanaf 23 september in omloop gebracht. Het is de bedoeling dat op termijn ook de vijf andere eurobiljetten een nieuwe, veiligere versie krijgen. Dat zal gebeuren in stijgende volgorde qua waarde: 20 – 50 – 100 – 200 en 500 euro.

{fshare}

Zwembadmoord voor assisen

Morgen start voor het Hof van assisen de ‘Zwembadmoord’ in Leopoldsburg: op 30 mei 2011 vermoordde Jesus Fornerino (49) zijn echtgenote Cynthia Elisabeth (41), ze zijn beiden afkomstig van de Nederlandse Antillen.  Het lichaam werd in het zwembad achter haar huis aan de Lommelsesteenweg aangetroffen.  Het koppel  met vijf kinderen leefde al enkele maanden feitelijk gescheiden.

La Cress is hot!

La Cress, het blonde bier op basis van waterkerszaad, is aan een ware opmars bezig. Sinds de presentatie in augustus, kunnen de makers de vraag amper bijhouden. Het gerstenat heeft zopas twee prijzen weggekaapt op digitale festivals: De website www.beerawards.be leverde de Gouden Medaille op in de categorie blond/amber/smakelijk. Op de website www.thebestbelgianbeer.com staat La Cress op nummer 1 met bijna 10.000 stemmen. De gebroeders Vansimpsen zijn intussen bezig met de ontwikkeling van een La Cress trippel. Op 25 en 26 april trekken ze naar het Zythosfestival in de Leuvense Brabanthallen, het grootste bierfestival van de Benelux. “In Tongeren kent iedereen ondertussen La Cress. Nu willen we stilaan gans België veroveren”, vertelt Frank Vansimpsen. “Binnenkort opent het ‘Bierpunt’ op de Zuivelmarkt in Hasselt. Dat wordt onze première in de provinciehoofdstad”.

{fshare}

De Velinx zoekt figuranten voor toneelstuk

Op woensdag 26 februari zetten de Queeste en Braakland/Zhebilding hun toneelstuk 'Angst' op de planken in cc. de Velinx. De verenigingen zijn op zoek naar figuranten voor deze professionele theaterproductie. Ervaring speelt geen rol, je moet enkel voor een langere periode in dezelfde houding kunnen blijven staan of zitten, bij voorkeur ouder zijn dan 16 jaar en beschikbaar zijn op 26 februari vanaf ongeveer 16u. De repetitie begint om 16.30 uur, de voorstelling start om 20.30 uur en duurt ongeveer 2 uur. Voor meer info of inschrijvingen kan je contact opnemen met Johan Wouters via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Meer info:www.develinx.be/angst

{fshare}

Vechtpartij op Paspoel

De sociale woonwijk Paspoel is deze morgen opgeschrikt door een zware vechtpartij. Rond 05u werd een veertiger door twee mannen zwaar aangepakt aan de Thyslaan. Het slachtoffer uit Kosovo is achteraf nog naar binnen gestrompeld. Zijn vriendin woont in blok 6, op de vijfde verdieping. Zowel in de trappenhal als in de lift zijn er bloedsporen. Het slachtoffer werd eerst overgebracht naar het AZ Vesalius en van daar naar het Jessa ziekenhuis in Hasselt. Zijn toestand is kritiek. De twee aanvallers zijn nog voortvluchtig. Bekijk hier de reportage van TVL Nieuws.


{fshare}

Vrouw schopt twee agenten werkonbekwaam

Zaterdagochtend heeft een 40-jarige vrouw uit Heers twee mannelijke agenten van de lokale politie enkele raken trappen verkocht. Beide agenten zijn hierdoor enkele dagen werkonbekwaam. Het voorval is rond 05u30 gebeurd. De vrouw was vergezeld door twee mannen. In café ‘Bellagio Bar’ zou één van de mannen ruzie gekregen hebben. De buitenwipper heeft hem naar buiten gewerkt. Daar kwam het kwam tot een vechtpartij en de feestvierder raakte daarbij gewond. De politie werd erbij gehaald. De vrouw uit Heers is hysterisch geworden en keerde zich tegen de agenten. Ze begon wild om zich heen te schoppen. De ene agent kreeg een schop tussen de benen en raakte gewond aan de edele delen. De andere kreeg een trap in de rug en tegen de hielen. Beide politie-inspecteurs moesten voor verzorging naar het ziekenhuis worden overgebracht. De uitzinnige vrouw werd uiteindelijk naar het politiecommissariaat overgebracht, maar na verhoor mocht ze naar huis.

{fshare}

Nieuwjaarsbrunch Open Vld

Open Vld hield vandaag van 11u tot 13u een nieuwjaarsbrunch in de feestzaal van het Casino. Eric Christiaens (voorzitter) en Patrick Dewael  (fractievoorzitter Kamer en burgemeester) hielden hun nieuwjaarstoespraak. Onder de aanwezigen was ook lijsttrekker Marino Keulen. Bekijk hier de reportage van TVL Nieuws.

Pick-up over de kop op Romeinse Kassei

Rond 16u zijn er twee gewonden gevallen bij een ongeval op de Romeinse Kassei. De bestuurder van een Alfa Romeo 156  kwam vanuit de Kerstbornstraat in Widooie gereden. De man wilde de Romeinse Kassei oversteken, richting Lauwstraat. Door de laagstaande zon zag hij niet dat er een Nissan Navara van rechts kwam aangereden. De bestuurder van de Nissan kon de Alfa Romeo niet meer ontwijken. De pick-up werd weggeslingerd, belandde links van de weg in de gracht, ging over de kop en kwam op een akker tot stilstand. De bestuurder en zijn echtgenote raakten hierbij gewond. De twee mannen in de Alfa Romeo bleven ongedeerd.

{fshare}

Nieuwjaarsreceptie in Berg

Feestcomité Berg vzw organiseert deze namiddag voor de eerste keer een nieuwjaarsreceptie. In de feesttent bovenaan Gilliswinhof worden de dorpelingen onthaald met drank en hapjes. “We willen de nieuwe vzw in het daglicht stellen. Berg moet erkend worden als een hechte waardevolle gemeenschap”, wist voorzitter Marie-Claire Loix.


{fshare}

Nieuwjaarsreceptie CD&V

CD&V-Tongeren houdt deze middag een nieuwjaarsreceptie in de feestzaal van de Infirmerie. Naast alle mandatarissen zijn ook Ivo Belet (Europees parlementslid) en Jo Vandeurzen (Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - en vooral ‘Machtigste Limburger’) van de partij.

{fshare}

h)Eerlijke maaltijd in PC Sint-Jan

Deze middag zakken bijna 150 personen af naar PC Sint-Jan voor de (h)Eerlijke maaltijd t.v.v. de Vredeseilanden. Kokkin Stella heeft een Senegalese tweegangenmenu bereid. De jeugdbewegingen van St.-Jan (KSA en VKSJ) helpen om van de maaltijd een succes te maken.

{fshare}

Genkse is Miss België

Laurence Langen (19)  uit Genk is gisterenavond in Adinkerke (Plopsa Theater) verkozen tot Miss België. Ze is pas de vierde Limburgse die het felbegeerde kroontje verovert. Anissa Blondin (21) is de eerste eredame en Laura Charlier de tweede. Langen studeert rechten (tweede jaar) in Brussel en zit in Leuven op kot. Ze houdt van paardrijden en klassiek ballet. De Genkse blondine is met haar 1,77 m één van de grootste kandidates. Laurence heeft geen broers of zussen en... geen vriendje! Binnenkort is ze op het autosalon in Brussel te bewonderen op de stand van sponsor Peugeot.

{fshare}