Stille wake voor koning Albert I

Dag-op-dag 81 jaar geleden  is ‘koning-soldaat' Albert I overleden na een val van de rotsen in Marche-les-Dames. Zijn dood werd deze namiddag herdacht met een stille wake aan het Monument der Gesneuvelden. De vertegenwoordigers van de vaderlandslievende verenigingen beperkten hun optreden tot tien minuten. Omwille van de kermis moesten ze aan de achterzijde van het Monument postvatten.  Ze hebben er tevergeefs uitgekeken naar een vertegenwoordiger van het stadsbestuur.