Gemeenteraadscommissie

Tijdens de gemeenteraadscommissie Algemeen bestuur, Openbare Werken en Ruimtelijke ordening gaf de burgemeester uitleg over het personeelsbehoeftenplan: “Iedereen krijgt duidelijkheid over zijn loopbaan: Wie een gunstige evaluatie krijgt en slaagt in een examenproef stijgt naar een hogere graad. De regels tussen de stad en het OCMW worden gelijkgetrokken en in ’t najaar worden die twee personeelsdiensten samengevoegd”.
Peter Govaerts, directeur Grondgebonden Zaken, lichtte het RUP Sportoase en het RUP Ambiorixkazerne toe: Op de parking van Sportoase komen er milderende maatregelen ter bescherming van de vleermuizen: “Enkel neerwaartse verlichting, de lichten worden ’s nachts gedoofd (van 15/05 tot 31/08) en in die periode worden de openluchtactiviteiten beperkt”.
Uit vrees voor een overaanbod aan woningen in Tongeren wordt een gedeelte van het terrein van de kazerne ingekleurd als ‘bouwvrij agrarisch gebied’.