Gemeenteraadscommissie (3)

Tijdens de gemeenteraadscommissie Financiën, Sociale Zaken en Onderwijs heeft schepen Jos Schouterden (Welzijn) uitleg gegeven over een nieuwe premie voor ‘Verwaarloosde woningen’. Om in aanmerking te komen mag je geen vastgoed of bouwgrond bezitten. De premie bedraagt maximum 3.000 euro en is bedoeld voor woningen de steenwegen of in het renovatiegebied (Nieuw Tongeren, Hondsstraat, Achter de Statie, Sportpleinstraat). “We hebben 35.000 euro in de begroting voorzien. Na 2 jaar zullen we evalueren”, vertelde de schepen. Er is een vraag gekomen om de premie ook naar de dorpen uit te breiden.
Monique Borgs, voorzitter van GASTAMA, heeft haar vzw voor vluchtelingen toegelicht in de commissie: “We zorgen vooral voor meubels en huisraad. We organiseren jaarlijks een Zomerfeest, Sinterklaasfeest en Kerstfeest. We draaien op 19 vrijwilligers, maar er is dringend nood aan nieuwe krachten”, vertelde Monique. Ze deed ook een oproep naar het stadsbestuur voor een opslagruimte.