De Piepel is ‘Hartveilig’

Bij aanvang van de OCMW-raad werd in het sociaal huis De Semper het logo ‘Hartveilige organisatie’ uitgereikt aan het dienstencentrum De Piepel:  Om hiervoor in aanmerking te komen werden de eerste hulpcapaciteiten bij het dienstencentrum verhoogd. Het RK organiseerde er 2 opleidingen: een cursus EHBO en een cursus Reanimatie, telkens door een 30-tal deelnemers bijgewoond. RK-voorzitter Steve Cutaia mocht het logo overhandigen.  OCMW-voorzitter Johnny Vrancken is tevreden: “Een jaar geleden werd ik getroffen door een hartinfarct. Gelukkig was er in mijn kantoor een medewerker aanwezig die deze cursus heeft gevolgd. Hij heeft me gereanimeerd en zo mijn leven gered. We gaan dit logo een mooie plek geven in De Piepel".