Compostelagangers verzamelen

Gisteren hebben Compostelagangers verzameld in het zaaltje van café De 3e helft. Ze hebben onderling hun camino-vooruitzichten besproken voor dit jaar. 
Daarnaast werd ook verslag uitgebracht over de voorbije tochten.

Waterlek Jaminéstraat

Op dit ogenblik zijn arbeiders van De Watergroep druk in de weer met het herstellen van een een waterlek in de Jaminéstraat. Een gietijzeren buis was over een lengte van anderhalve meter gescheurd. Dat zorgde voor een verzakking van het wegdek onder de parkeerstrook, vlak tegenover de Carrefour. 

 

Bekendmaking

De Raad van Bestuur van AGB Stadsontwikkeling Tongeren keurde op 27 maart het onteigeningsplan van het perceel met kadastrale gegevens Tongeren, 8e afdeling, sectie B, nr. 223R2, zuidelijke rand Ambiorixkazerne goed. De beslissing en het onteigeningsplan liggen tijdens de kantooruren ter inzage op de dienst Ruimtelijke Ordening van de stad Tongeren, Maastrichterstraat 10, Tongeren. Opmerkingen of bezwaren tegen de definitieve aanneming van dit plan moeten uiterlijk op 15 april toekomen op dit adres.

 

411 bezwaren tegen windmolens in Vreren

Het comité dat protesteert tegen de inplanting van twee windmolens in Vreren heeft 411 bezwaarschriften ingezameld en daarnaast ondertekenden 560 personen de petitie. Een delegatie werd namiddag door milieuschepen Patrick Jans ontvangen: "Het schepencollege staat aan jullie zijde, want we hebben indertijd geen gunstig advies verleend voor deze twee molens".  

Commissie 01/03

Tijdens de commissie van vanavond werden de 4 agendapunten van welzijn en onderwijs toegelicht door schepen Schouterden. 
"Er wordt één overkoepelende schoolraad opgericht voor het gemeentelijk basisonderwijs. Deze vervangt de 3 huidige schoolraden. Per school zullen 2 ouders/ 2 leerkrachten en 2 personen van de lokale gemeenschap zetelen, in totaal 18 personen. De raad gaat op 1 april van start".