Bekendmaking

De Raad van Bestuur van AGB Stadsontwikkeling Tongeren keurde op 27 maart het onteigeningsplan van het perceel met kadastrale gegevens Tongeren, 8e afdeling, sectie B, nr. 223R2, zuidelijke rand Ambiorixkazerne goed. De beslissing en het onteigeningsplan liggen tijdens de kantooruren ter inzage op de dienst Ruimtelijke Ordening van de stad Tongeren, Maastrichterstraat 10, Tongeren. Opmerkingen of bezwaren tegen de definitieve aanneming van dit plan moeten uiterlijk op 15 april toekomen op dit adres.