Commissie 19/04

Tijdens de commissie van vanavond waren er geen agendapunten. Daarom had schepen Marc Hoogmartens (Financiën) Marc Vandewal (Belfius) uitgenodigd om het Financieel Profiel van de stad toe te lichten. 
Hieruit blijkt dat:
- 21,4% van de bevolking > 65 jaar; 19,2 %< 20 jaar en 59,4 % tot de actieve bevolking behoort
- 8,8 % werkloos is (hoger dan Limburgse gemiddelde)
- 0,53% van een leefloon geniet (hoger dan Limburgse gemiddelde)
- een wegennet van 484 km (Limburgse gemiddelde is 221 km)