A.E.D. voor De Zwoegers

Deze middag werd een A.E.D.-toestel overhandigd aan wtc De Zwoegers.

Stad Tongeren stelt jaarlijks 1 extra A.E.D. toestel ter beschikking van een sportclub.
“We plaatsen dit bij voorkeur in een sportomgeving  ” aldus schepen Schouterden. Sportclubs kunnen er dan ook gebruik van maken. 
"Uit cijfers blijkt dat Tongeren een achterstand heeft op te halen: Tongenaren bewegen gemiddeld minder dan hun provinciegenoten. 41,4% van allen  Tongenaren  beweegt onvoldoende. Voor de ganse provincie is dit 35,1 %.  Dit is toch wel een groot verschil. Tongerse kinderen vertonen gemiddeld meer overgewicht dan het provinciaal gemiddelde. In 2014 kende 19,4% van de Tongerse kinderen een overgewicht. Op provinciaal niveau was dit 17,3%

Als schepen van welzijn ben ik bezorgd over deze cijfers. Ze tonen aan dat er nog heel wat sensibilisatie nodig is om onze Tongerse bevolking te overtuigen om regelmatig aan sport te doen of tenminste bewegingsinspanning te overwegen. Als liefhebbers van de fietssport zijn de genoemde cijfers niet op u van toepassing, maar jullie hebben wel een voorbeeldfunctie. Dit is erg belangrijk. De stad kan dit gegeven niet alleen onder woorden brengen. Hiervoor zijn ambassadeurs nodig. We rekenen hiervoor op onze sportclubs.
Veilig sporten is belangrijk. Jaarlijks worden nog te veel Belgen het slachtoffer van een hartfalen. Vaak gebeurt dit in een sportomgeving. Snel en adequaat handelen is dan de boodschap".

Voorzitter Piet Giliisen mocht het toestel in ontvangst nemen: "Onze 5 bestuursleden gaan samen met enkele leden een opleiding bij het RK volgen. Daarnaast gaan ook enkele jonge leden een opleiding voor 'Wegkapitein' volgen", vertelde Piet die vandaag 64 kaarsjes mag uitblazen.