Sint-Stephanuskerk ingehuldigd

Voormiddag is de Sint-Stephanuskerk van 's Herenelderen heropend na de restauratie die meerdere jaren heeft aangesleept en meer dan 2,8 miljoen euro kost. 
Pastoor De Man, die heeft af te rekenen met gezondheidsproblemen, wilde er absoluut bij zijn: "Ik heb aan de dokters gevraagd om een uurtje niet ziek te zijn". Hij liet zich bijstaan door pastoor Bollen.
Tijdens de viering kreeg De Man het enkele keren zwaar te verduren. Bij aanvang van de preek moest hij worden ondersteund, maar de pastoor gaf niet af: "Ik ben hier goed omringd: vooraan de lezenaar, achter mij een stoel en langs mij twee bodyguards". 
De pastoor was lof lof over het resultaat van de restauratie: "Van een grafkapel van het kasteel tot één van de mooiste parels van Zuid-Limburg. Tijdens het kaleien dacht ik even: 'Oeioeioei, maar alles is prachtig. Dit gebouw is voor de komende eeuwen goed bewaard". 

Burgemeester Dewael: "Na bijna 10 jaren restauratie eindigt het verhaal van deze kerk niet. De invulling staat meer dan ooit ter discussie. De betrokkenheid van de dorpsgemeenschap moet versterkt worden. Er is voor gekozen geen enkele kerk te sluiten voor de eredienst. Wel gaan we voor 14 kerken een participatief proces starten om te komen tot voor een nevenbestemming. De denkoefening voor deze kerk komt volgend jaar aan bod. er is dus nog werk aan de kerk". 

Georges Noelmans, voorzitter van het kerkbestuur, schetste de restauratie en dankte iedereen die heeft bijgedragen tot het welslagen: "In 2009 werd de buitenzijde aan gepakt: de stabiliteit werd verbeterd, de verweerde mergelstenen vervangen, het dak en de zolderverdieping werden vernieuwd. In juni 2016 is de tweede fase gestart: het interieur werd volledig gerestaureerd. eerst wilden we enkel het plafond kaleien, maar uiteindelijk werden ook de pilaren en de muren aangepakt. De 5 historische glasramen uit 1540 werden gerestaureerd, de verlichting, verwarming en beveiliging zijn vernieuwd". 

Na de viering werden de aanwezigen buiten getrakteerd op een uitgebreide receptie.

Namiddag zijn er 2 geleide rondgangen voorzien: om 14u en om 15u30.