Dromedaris in Tongeren

Tijdens archeologische opgravingen in 2014 en 2015 werden in Tongeren schedelfragmenten van een dromedaris aangetroffen in een greppel die doorheen een laat derde-eeuwse Romeinse muur snijdt. 
De botresten werden onderzocht door het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen in Brussel (KBIN). 
Verder onderzoek moet uitwijzen of het misschien kan gaan over een kruising van een kameel met een dromedaris.
Er wordt verondersteld dat de dromedaris werd ingezet als lastdier voor transport op de handelsroute tussen Keulen en Boulogne-sur-Mer of tussen Nijmegen en Metz.