Subsidie voor volkstuintjes

Met het project ‘Volkstuinen aan de Wijkstraat’ investeren Europa, Vlaanderen, de provincie Limburg en de stad Tongeren samen meer dan 150 000 euro in de leefbaarheid in de stad. “De uitbreiding en modernisering van de volkstuinen zullen een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid van de omgeving. De tuintjes moeten een ontmoetingsplaats blijven,” aldus Inge Moors, gedeputeerde van Landbouw en Platteland.
Voor dit project werkt de stad Tongeren samen met het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren, de Landelijke Gilden en Limburg.net.
Al gedurende 100 jaar wordt aan de rand van het stadscentrum in Tongeren getuinierd. Momenteel wordt dit perceel van bijna 2,6 ha bewerkt door 23 personen. Met de uitbreiding en vernieuwing van deze tuintjes mikt de stad op minstens 10 nieuwe tuiniers. Zo zullen ook de Landelijke Gilden en de basisschool uit de buurt een perceel bewerken.
Via infoborden, het gebruik van duurzame technieken en materialen en de inrichting van een insectenhotel kunnen de volkstuintjes een meerwaarde betekenen voor de milieu- en natuureducatie van alle naburige scholen.
“Hier kunnen de leerlingen kennismaken met verschillende soorten groenten en ontdekken wat ecologisch tuinieren inhoudt,” licht gedeputeerde Inge Moors verder toe. Dit project sluit naadloos aan bij de plannen van Tongeren om het oude tracé van de Jeker te herstellen. Hierbij wordt er een fiets- en wandelpad aangelegd dat vele fietsers en wandelaars langsheen de volkstuinen zal leiden. “De Jeker zal in onze binnenstad terug open gelegd worden en zo voorbij de rand van de volkstuintjes stromen. Het is een opportuniteit om dit tracé hierin te integreren en deze site op te waarderen,” aldus schepen van Ruimtelijke Ordening, Leefmilieu en Landbouw Patrick Jans. “De uitwerking gebeurt in samenwerking met diverse partners zoals het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren, de Landelijke Gilden en Limburg.net, die allen hun expertise zullen inbrengen bij de uitbouw van de tuinen,” aldus gedeputeerde Inge Moors. Dit project kan rekenen op een ondersteuning van meer dan 75 000 euro vanuit Europa en Vlaanderen. De provincie Limburg legt hierbij nog eens meer dan 25 000 euro extra op tafel. “Deze investeringen laten de site uitgroeien tot een belangrijke ontmoetingsplaats en stimuleren zo de sociale contacten in de buurt,” verklaart gedeputeerde Inge Moors.