Renovatie wijk Offelken afgerond

De wijk Offelken is indertijd geselecteerd voor het pilootproject 'CollectieveRenovatie' als één van de vijf pilootprojecten van de Provincie Limburg. 
Er werden gezamenlijk energiebesparende renovaties uitgevoerd: 16 projecten in totaal. 

De wijk Offelken werd geselecteerd omwille van de typologie en de ouderdom van de woningen. De gemeente voorzag samen met de Provincie Limburg, Dubolimburg en Stebo in ondersteuning en begeleiding van de woningeigenaars.

Vanavond werd de gedenkplaat ingehuldigd. "Vanaf het begin konden wij ervaren dat er in Offelken nog een echt wijkgevoel bestaat. De renovatie kon alleen maar slagen dankzij jullie medewerking en de ondersteuning van de verschillende partners. Momenteel werken we aan een tweede project: ook bij 'Paspoel 1' gaan we proberen de eigenaars te overhalen", wist schepen Jos Schouterden.