Productverkenningsdag

De medewerkers van de toeristische diensten van Haspengouw hielden vandaag hun ‘Productverkenningsdag’.
Schepen van toerisme Marc Hoogmartens verwelkomde het gezelschap in het toeristische infopunt van het Pliniuspark. Hij beklemtoonde het belang van een goede kennis van het toeristisch aanbod in onze streek om de rol als eerste aanspreekpunt goed te kunnen vervullen: "Kennis van zaken is een absolute vereiste om toeristen goed te kunnen informeren. Toerisme Tongeren neemt zijn functie als regionaal toerismekantoor ernstig op. Een goede samenwerking tussen alle diensten is daarom noodzakelijk. Bezoekers die een dag of tijdens een kortverblijf onze streek aandoen combineren immers vaak bezoeken in een paar gemeenten. De toeristische medewerkers namen kennis van de veelzijdige ontwikkeling van het Pliniuspark met o.m. het fiets-en wandelroutenetwerk dat onze mooie streek verbindt.”