Commissie 19/06

Tijdens de commissie van vanavond werden de agendapunten Mobiliteit en Cultuur besproken. 
Schepen Eddy Manet had weer een powerpoint presentatie mee om de nieuwe verkeersaanpassingen te verduidelijken:
- de Bodemweg in Henis wordt afgesloten, de 4 huizen worden aan de Henisstraat toegevoegd en krijgen een nieuwe nummering. De stad schenkt hen 100 euro voor de onkosten, verduidelijkte hij dit punt van zijn collega Gerard Stassen
- in Berg wordt een oude buurtweg onderbroken voor de NO-omleidingsweg: er zijn 5 bezwaren ingediend
- de verkeerscirculatie op de Motten wordt aangepast: zo mag O.a. aan de SIBBO niet meer worden geparkeerd; aan BS Sint-Jan komt een Kiss & ride-zone; aan de Moerenpoort komt een oversteekplaats voor voetgangers
- op het Hospitaalplein mag niet meer geparkeerd worden, enkel nog stilstaan
-aan de Tennis (Rutterweg) en aan Soprtoase komen er oplaadpunten voor elektrische voertuigen
- aan huis Theelen (Maastrichterstraat) komt een laad- en loszone (06u tot 11u) en daarbuiten geldt er een parkeerverbod

Schepen Guy Schiepers had het over de nieuwe kleine tribune op de scène van cc de VELINX: er komt een nieuwe onderhandelingsprocedure voor de 3 betrokken firma's. De kosten zijn geraamd op 94.000 euro

Robert uitgewuifd door collega's

Gemeentearbeider Robert Cleusen (61) is door zijn collega's uitgewuifd. Hij man vanaf nu van zijn pensioen genieten.

Robert werkte de afgelopen 36 jaren bij de gemeente. Eerst bij de Riooldienst en de laatste 22 jaren op de kerkhoven

Duivelsgekte

Gisteren lokte de eerste WK-wedstrijd van de Rode Duivels vele honderden supporters naar de reuze schermen.
Op drie pleinen konden ze de wedstrijd bewonderen:
op de Veemarkt (Rembrand) kwamen zowat 50 supporters opdagen,
aan cc de Velinx een 200-tal.
Het meeste volk troepte samen op het Vrijthof: zowat 1.200  fans.
Twee cafébazen Eddy ('t Gerechtshof) en Yves (Chili) hebben daar samen voor een WK-dorp gezorgd. Een scherm van 24m², een DJ, twee urinoirs en een mobiel toilet. Handbalclub Tongeren verkocht WK-burgers.
Een 50-tal kinderen had zich vlak vóór het scherm  op de kasseien neergevlijd. Maar na een half uur waren ze het stilzitten beu en gingen ze zich uitleven op de trappen van het assisenhof. 

Tongenaar met drugs onderschept

Maandag heeft  een interventieploeg van de lokale politie Bilzen – Hoeselt – Riemst om 19u45 op de parking van de Quick in Bilzen een voertuig uit Luik onderschept.

De reden van de controle was een defect stoplicht.

De kentekenplaat hing ook op een vervangvoertuig maar bleek uiteindelijk verzekerd te zijn.

De bestuurder uit Tongeren had geen alcohol gedronken maar omdat de gestandaardiseerde checklist positief was, werd een speekseltest opgelegd.

Deze test wees op recent gebruik van speed.

Het rijbewijs van de 26-jarige bestuurder werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken.

Het was de derde keer dat een arbeider van éénzelfde firma tegen de lamp liep voor drugsfeiten.

Bij de fouille van de bestuurder werden gebruikshoeveelheden van speed en marihuana aangetroffen.

De drugs werden in beslag genomen.

Op het commissariaat van Bilzen werden vingerafdrukken en foto’s genomen wegens het bezit van drugs.

Ook werd een dokter gevorderd voor een bloedafname.

De Tongenaar zal later worden opgeroepen om zich te verantwoorden voor de rechtbank

Commissie 18/06

Tijdens de commissie van vanavond heeft Annemie De Boye (Provincie) uitleg gegeven over de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit: 
3 De gouverneur is het uithangbord. Dit wordt ook al toegepast in Antwerpen en Namen. Het is een proeftuin voor een bestuurlijke aanpak. O.a. bij de aanpak van leegstaande panden: als er bvb elke week 5 vuilzakken  buiten staan.
Elke gemeente is kwetsbaar voor mensenhandel, huisjesmelkerij,  criminele motorbendes, ...
Wat heeft de gemeente nodig?
- een aanspreekpunt: een lokale coördinator.
- lokaal overleg om alle partners samen te brengen
- acties op het terrein: Flexcontrole
- een netwerk van partners
- een databank met beperkte toegang
Het stedelijk reglement moet geoptimaliseerd worden: wie vraagt een vergunning aan? 
Hiervoor is een protocol nodig tussen de stad, de lokale politie en het parket

Patricia wint WK-budget

Patricia Maessen (44) uit Tongeren is de tweede winnaar van de actie: ‘Win een WK-budget' dankzij de Ambi.pas’. De overhandiging van de 5.000 punten, goed voor 500 euro, vond al voor de derde keer plaats lingerie Vanclee (Maastrichterstraat). Patricia is er zaterdag gaan shoppen. 

Evermaruske stemt voor STEM onderwijs

In kleuterschool Evermaruske in Rutten doen ze al aan STEM ( Science Technology Engineering Mathematics ) onderwijs bij de kleuters.

Hun schoolfeest was zondag een terugblik op het voorbije schooljaar waarin STEM de klusjesman de hoofdrol speelde.

STEM is een  klusjesman (alias juf Els) die regelmatig in de klas op bezoek komt en de kleuters aanzet om op onderzoek te gaan.

“Binnen onze schoolvisie vinden we het heel belangrijk dat kinderen van jongs af aan gestimuleerd worden om onderzoekend te leren en probleemoplossend te denken. Ook proberen we hen op deze manier warm te maken voor techniek en wetenschap” zegt juf Nele (directie met klasopdracht)

Meer info op www.evermaruske.be

Duivelse dag bij Jeugdland

De vrije basisschool Jeugdland is vandaag in de ban van de WK-gekte. De hele school kleurt zwart-geel-rood. Tijdens deze ‘Duivelse dag’ mogen leerlingen en leerkrachten  in de Belgische kleuren naar school komen. Tijdens de middagspeeltijd werd er een voetbaltornooi gehouden op de speelplaats. Ouders en grootouders mochten komen supporteren, liefst in tricolore outfit en voorzien van de nodige attributen. Op de achtergrond weerklonk WK-muziek. Ook de andere wedstrijddagen van de Rode Duivels zullen van dichtbij gevolgd worden

Riemst is kindvriendelijke gemeente

Minister Sven Gatz lauwerde gisteren een nieuwe lichting kindvriendelijke steden en gemeenten: Aarschot, Beersel, Brugge, Denderleeuw, Genk, Halle, Hoogstraten, Riemst en Sint-Katelijne-Waver mogen zich de komende zes jaar kindvriendelijke stad of gemeente noemen.

De minister van Jeugd Sven Gatz reikte  voor de derde maal de labels ‘kindvriendelijke steden en gemeenten’ uit.
Het label kent zijn oorsprong in de internationale 'Child Friendly Cities' beweging, gestart vanuit de VN en UNICEF. Het lauwert steden en gemeenten die het internationale kinderrechtenverdrag actief toepassen in alle beleidsdomeinen die invloed hebben op kinderen en jongeren.

Minister Gatzl:“Een stedelijke omgeving die vriendelijk is voor kinderen, is tegelijk voor iedereen vriendelijk: voor grote mensen, voor kleine mensen, voor mensen met een beperking en voor mensen zonder beperking, voor zwakke weggebruikers en voor senioren. Hetzelfde geldt voor een cultuurbeleid, een jeugdbeleid, mobiliteitsbeleid,...: als er daarbij aandacht bestaat voor kinderen, komt dat heel de lokale samenleving ten goede. Kinderrechten gaan over het streven naar rechtvaardigheid en menselijke waardigheid. In een kindvriendelijke stad of gemeente moeten kinderrechten elke dag opnieuw worden ‘gemaakt’. Samen met kinderen en jongeren analyseerden de steden en gemeenten hun beleid vanuit een kindvriendelijke brilZe formuleerden een strategie die rekening houdt met hun jonge inwoners in al hun beleidsbeslissingen. Niet alleen als het over jeugdwerk of kinderopvang gaat, maar ook over pakweg mobiliteit, welzijn, cultuur en veiligheid. Het label is een teken van erkenning van het traject dat de steden en gemeenten hebben afgelegd. 

 Een jury beoordeelde van elke gemeente een dossier op basis van het afgelegde traject, de strategie op vlak van kindvriendelijkheid en de verankering daarvan in het beleid.

Het project kindvriendelijke steden en gemeenten ondersteunt lokale besturen die alle rechten van het kind zoals omschreven in het Kinderrechtenverdrag willen realiseren in hun stad of gemeente.
Steden en gemeenten die ook voor de titel willen gaan, kunnen zich tegen 2020 klaarstomen.

Flexactie

Zaterdagnacht werd in Tongeren een gecoördineerde controleactie (zgn. flexactie) uitgevoerd op een dancing annex sisha-bar. De controle ging uit van het stadsbestuur, en kaderde in de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. De flexactie werd ondersteund door het ARIEC Limburg (Arrondissementeel Informatie en Expertise Centrum) en vond plaats in overleg met het parket Limburg. Ze vormt daarmee een volgende stap in de provinciale uitrol van de bestuurlijke aanpak.

De stad Tongeren voerde vandaag een controle uit op een danscafé en een sisha-bar. Discotheek Real (Luikersteenweg)

“Als bestuur willen we dat onze uitbatingen voldoen aan de geldende normen en richtlijnen,” legt burgemeester Patrick Dewael uit. “Dergelijke exploitaties hebben een omgevingsvergunning nodig, en moeten voldoen aan de voorschriften inzake brandveiligheid en hygiëne. We kijken na of de uitbatingen aan die voorwaarden beantwoorden. We vinden het ook erg belangrijk dat de zaken in orde zijn met alle regels inzake sociale, economische en fiscale wetgeving. Daarnaast is het uitdrukkelijk de bedoeling de overlast die door dergelijke exploitaties wordt veroorzaakt, in te dijken”.

Volgende inbreuken werden vastgesteld : overtredingen op de rookwetgeving en op de tabakswetgeving, zwartwerk, inbreuken op de KBO-wetgeving en de wet op de prijsaanduidingen, en inbreuken op de BTW-wetgeving. In de sisha-bar werden CO-waarden gemeten die ver boven de toegelaten drempel lagen. De bar werd daarop onmiddellijk ontruimd en gesloten.

De bestuurlijke controles hebben vooral tot doel te voorkomen dat criminele netwerken en fenomenen als mensenhandel, grootschalige fraude, witwasconstructies, drugshandel,  … zich in het lokale weefsel kunnen nestelen.

De burgemeester juicht de ondersteuning door de inspectiediensten en het ARIEC toe : “Het is een meerwaarde dat we dergelijke fenomenen nu op provinciaal niveau kunnen benaderen. Als lokaal bestuur alleen is het moeilijker om een controle op deze schaal te organiseren. Bovendien is een bovenlokale en gecoördineerde strategie nodig om te voorkomen dat malafide netwerken zich gaan verplaatsen van gemeente naar gemeente.”

Het interdisciplinair controleteam bestond naast gemeentelijke diensten (milieu, veiligheid en preventie), ook uit controleurs van de FOD Volksgezondheid, Toezicht Sociale Wetten, RVA, RIZIV, RSVZ, BTW-controle, brandweer, en de economische inspectie. Ploegen van de lokale politie Tongeren begeleidden de controle. Eventueel opgemaakte processen-verbaal zullen worden overgemaakt aan het parket Limburg.

Flexactie? Een flexactie is een controle die plaatsvindt met flexibel samengestelde teams. Al naargelang het doel van de controle nemen andere diensten of controleurs aan de actie deel. De coördinatie is steeds in handen van de gemeente.

Bestuurlijke aanpak? De bestuurlijke aanpak houdt in dat een lokaal bestuur, vanuit haar eigen bevoegdheden maar in overleg met strafrechtelijke en fiscale partners, aan beeldvorming én handhaving doet om te voorkomen dat georganiseerde criminaliteit zich in het lokale weefsel zou kunnen nestelen.

ARIEC Limburg ? Het Arrondissementeel Informatie en Expertise Centrum Limburg heeft als opdracht de gemeentebesturen te ondersteunen met expertise en methodiek rond de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. Het levert juridische bijstand in de opmaak van besluiten en reglementen, volgt bovenlokale fenomenen op en levert bijstand bij de operationele uitvoering van acties op het terrein. Samen met het ARIEC Antwerpen werd het door de Minister van Binnenlandse Zaken opgericht als “proeftuinproject”. Mits positieve evaluatie kan de structuur van de ARIEC’s op termijn nationaal worden uitgerold.

Aterstaose jogging 2018

Gisteren was er de jaarlijkse Aterstaose jogging. 

 • 14.00u: start 1 km
 • 14.30u: start 400M Kinderijck kleuter-/G-loop
 • 14.45u: start Moors Interieur 10,4 km
 • 16.00u: start 5,2 km

  Er waren meer dan 400 voorinschrijvingen voor deze 19e editie.
  Ter Heide was present met een hele ploeg voor de 'Bedrijvenloop' o.l.v. directeur Frank

  Uitslag:
  5,2 km: 
  10,4 km: 

  foto's: JeDo