De Kopten

Vanavond is de expo rond de Kopten geopend voor de genodigden.
Stefanie Sfingopoulos mocht iedereen verwelkomen: "Toen we de voorwerpen in Antwerpen hebben bezocht, viel onze mond open van verbazing. De Kopten zijn gespecialiseerd in cultuur, religie, taal en kunst en dat sinds de 4de eeuw"
Karina Huts deed de oorsprong van haar collectie uit de doeken: "Alles is begonnen in 1990 door een bezoek aan professor De Moor. Hij is professor in de veeartsenijkunde en een wereldautoriteit op gebied van Koptische kunst. Hij is er zelfs in geslaagd langs te mogen gaan in de bibliotheek van het Vaticaan. Hij wilde zijn collectie overlaten aan een amateur die ze zou willen tentoonstellen en zelfs uitbreiden. Ons oudste stuk dateert uit 5.500 v. Chr. Er waren onderhandelingen om onze Latijns-Amerikaanse collectie tentoon te stellen in het GRM, want daarvoor is er onvoldoende ruimte in het Teseum"
Burgemeester Patrick Dewael was de laatste spreker: "Dit is de tweede tijdelijke tentoonstelling sinds de opening van het Teseum in 2016. We proberen het verleden aantrekkelijker te maken en te tonen dat het boeiend is. Deze expo toont parels van vakmanschap. We willen evolueren van een receptieve naar een productieve cultuurstad".
De leden van het Tongers Nieuw Theater mocht de expo op een ludieke manier openen: gehuld in tunica's vertelden ze het verhaal van de Kopten

Jaarrekening 2017

Tongeren sluit zijn jaarrekening 2017 af met een resultaat op kasbasis van 14.898.306 euro.  “Met de rekening 2017 voldoet het stadsbestuur voor het vijfde jaar op rij aan de budgetnormen die Vlaanderen gemeentebesturen oplegt voor een gezond financieel beleid", aldus burgemeester Patrick Dewael en schepen van Financiën Marc Hoogmartens.

Het gunstig resultaat werd behaald door een combinatie van factoren: de beperking van de exploitatiekosten, de realisatie van de geraamde ontvangsten en het overdragen van een aantal investeringen naar het boekjaar 2018 rekening houdend met de reële uitvoering van de investeringswerken.

*Exploitatiekosten en –ontvangsten

Een vermindering van de personeelsuitgaven met afgerond 642.000 euro t.o.v.  van de geraamde bedragen. Aan de geplande personeelsvermindering met 10 % tijdens deze bestuursperiode wordt volop gewerkt  - van 243 naar 222 voltijds equivalenten.

Ondanks een terugval van de ontvangsten uit dividenden blijven de exploitatieopbrengsten jaar na jaar stijgen. 

*Investeringen en schuld

In 2017 werd er voor 9,2 miljoen euro (stadsaandeel) aan investeringen effectief uitgevoerd.

De voornaamste projecten betreffen:

infrastructuur- en rioleringsprojecten in Mal (fase 1), Overrepen (fase 1), Hossenstraat; wijk Meulemanslaan; het Teseum (fase 5); aanleg van diverse stoepen, beton- en asfaltwegen; onderhoud en vernieuwing van het stadspatrimonium (o.m. de Mulkenhal en de Velinx); het openleggen van de  Jeker en renovatie stadspark De Motten; diverse mobiliteits – en erosiemaatregelen……

De stadsschuld bedraagt eind 2017 41.2 miljoen euro oftewel 1.329 euro per inwoner. Dat is het peil zoals vastgelegd bij het begin van deze bestuursperiode. Volgens schepen Marc Hoogmartens is dit grotendeels het gevolg van de genomen begrotingsmaatregelen en omdat er  in 2013, 2014 en in 2015 geen enkele nieuwe lening werd aangegaan. Ook in 2017 zijn de schulduitgaven lager dan het positief exploitatieresultaat.  

Eind 2018 zal afgerond 60 miljoen geïnvesteerd zijn in de stad Tongeren.

Dit financieel resultaat laat het stadsbestuur toe om ook volgende jaren evenzeer  investeringsprojecten te realiseren. Dat betekent dat er voor de volgende legislatuur voldoende financiële ruimte blijft om verder te investeren,  zowel in de basisvoorzieningen als in de  woon- en leefkwaliteit van elke Tongenaar.

Expo Kopten

Vanavond wordt in het Teseum de expo 'DE KOPTEN, EEN ANDER EGYPTE' officieel geopend.
In deze tentoonstelling toont men de bezoeker een ander Egypte. Egypte associeert men meestal met pyramides, mummies en hiërogliefen. Maar een andere cultuur die zich vanaf de 4de eeuw ontwikkelt, is deze van de kopten. Ze stellen zich graag voor als de laatste erfgenamen van de faraonische beschaving. Zo hebben de kopten zeker één aspect lang bewaard: de taal.

We situeren ons in de expo in het Egypte waar het christendom wortel schoot. De cultuur van de kopten, de christelijke Egyptenaren, was lange tijd ongekend voor het Westen. Sinds het einde van de 19de eeuw was er een grote fascinatie voor Egypte. Europa herontdekte het vergeten Egypte met een enorme belangstelling voor de kopten. Er werden indrukwekkende verzamelingen opgebouwd en tentoongesteld.

Het Teseum krijgt uitzonderlijk de gelegenheid om de rijke collectie van the Phoebus Foundation uit te lenen. Maar liefst 80 objecten gaande van kledij, weefsels tot gereedschap vertellen ons meer over de ambacht van de kopten. Het boeiende van de tentoonstelling is dat we niet alleen weefsels tonen, maar ook ruimschoots aandacht besteden aan de mensen die het ooit droegen en de cultuur waarin ze leefden. Het publiek kan zich te goed doen aan koptische teksten, architectuurfragmenten, aardewerk en huishoudelijke voorwerpen uit het dagelijkse leven.
De stukken komen uit de collectie van Fernand en Karine Huts, de directeur van Katoen Natie. Ze hebben begin jaren '90 de collectie (400 stuks) van professor De Moor opgekocht. Vandaag telt de verzameling meer dan 4.000 stuks, van de 4de tot de 8ste eeuw.  

U kan deze expo vanaf 16 juni t.e.m. 2 december ontdekken in de schatkamer van het Teseum (1e verd.) Ze maakt deel uit van het vaste museumparcours.

Deze expo kwam tot stand i.s.m. The Phoebus Foundation, met dank aan Katoen Natie en Indaver.

Deborsu in GRM

Gisterenavond heeft Christophe Deborsu een lezing gegeven op uitnodiging van Lions Tongeren. Maar liefst 176 personen zijn opgedaagd in het auditorium van het GRM. Na de lezing volgde een walking dinner.
"Normaal zijn er 150 plaatsen in de aula. Wij hebben stoelen moeten bijzetten", wist Stijn Wissels. 
Lions Tongeren bestaat uit 36 leden. De voorzitter wisselt jaarlijks. Een jaar loopt gelijk met een schooljaar. Het jaar 2017-2018 was de voorzitter Guido Stevens, uit Riemst. Volgend jaar zal Koen Nulens voorzitter zijn, directeur van Be-Mine in Beringen.

De opbrengst van onze fundraisingactiviteit(en) (hoofdzakelijk jumping met daarbij een brunch met jaarlijks 550 deelnemers) gaat naar sociale doelen, waaronder Tevona, Sint-Vincentius, Klimop school, enz.

De trekkers/organisatoren van deze activiteit zijn Stijn Duchateau, Patrick Noelmans en Stijn Wissels

Dieven opgepakt dankzij Whatsapp. groep

Dankzij de Whatsapp. groep 'inbraakalarm Mal' zijn vandaag 3 Franse jongeren opgepakt. Een alerte buurtbewoner heeft gesignaleerd dat er een verdacht voertuig in de straat stond. In de auto heeft de politie inbrekersmateriaal aangetroffen. Ze worden verdacht van inbraken in Tongeren en Bilzen.
De  Renault werd opgemerkt in de Kleinmalstraat, ook gespot in de Hoger-Opstraat en aangehouden op kruispunt Viséweg-Maastrichtersteenweg.

Nieuwe mobile observatie auto (MOA)

De politie Tongeren-Herstappe mocht vandaag een nieuwe mobile observatie auto (MOA) afhalen in de Skoda garage, intercars Bilzen.
De MOA is een anoniem voertuig dat gebruikt wordt in de strijd tegen verkeersagressie en onaangepaste snelheid in het verkeer. Het betreft een Skoda Octavia 5e stationwagen, 2.000 cc met 240 pk.
"Dit voertuig komt onder het beheer van de verkeersdienst en zal o.a. ingezet worden in het kader van de uitwerking van de prioriteit uit het zonale veiligheidsplan: snelheid met integratie van doorgedreven alcoholcontroles en bijzondere aandacht voor de Luikersteenweg", weet korpschef Tony Verlackt

Een dag archeoloog

Kinderen van GBS Tumuli in Koninksem mochten vandaag archeoloog spelen.
Ze trokken naar het speelveld naast de kerk. Daar mochten ze voorwerpen opgraven uit het zand; Ze moesten ze afborstelen en de vindplaats noteren. Vervolgens moesten ze ermee naar een andere plek om d vondsten te benoemen en archiveren. 
Daarnaast was er een fotozoektocht waarmee ze puzzelstukken konden verdienen om een puzzel te maken van een Romein.

Dit spel werd bedacht door Jos Van Camfort ('Keunsem Vrugger').
Hij had ook gezorgd voor een aantal echte archeologische vondsten

Sloop Standaard boekhandel is gestart

De sloop van de voormalige Standaard boekhandel (Maastrichterstraat) is gestart. 
Achteraf wordt Huis Theelen gerenoveerd en ingericht als museum:  De bezoeker kan er terecht voor het verhaal van ‘Het Belang van Limburg’ en van de familie Theelen en Baert. 
Het museum zal enkel toegankelijk zijn onder begeleiding van een stadsgids. In de etalage komt een originele drukpers te staan waarop passanten krantenkoppen en nieuwsartikels kunnen lezen.
Naast het museum komt een stadspark dat wordt doorgetrokken naar het park naast het Praetorium

Briljanten paar in wzc De Motten

In wzc De Motten is het vandaag feest: Anette en Armand vieren er hun briljanten bruiloft.
Armand Moens (86) uit Riksingen en Anette Dewaleffe (89) uit Vreren huwden op 13 juni 1953: dag-op-dag 65 jaar geleden. 
Armand was bediende bij Claire en Anette zorgde voor het huishouden en de 2 kinderen (Marcia en Serge). 
Het koppel dat in de Ridderstraat woonde, verhuisde op 28 september 2009 naar het wzc. 
OCMW-voorzitter Johnny Vrancken kwam hen persoonlijk feliciteren: "We hebben tot nu toe slechts 2 platina koppels gehad in Tongeren. Doe zo voort dan is over 5 jaar jullie beurt"

Epinona steunt 'Huis van het Kind'

Soroptimistclub Tongeren Epinona VZW gaf vanavond tijdens haar statutaire vergadering een cheque van € 2.500 aan het “Huis van het Kind”, ingevolge de opbrengst van de paaseitjesverkoop.

Het nieuw opgerichte  Huis van het Kind” , dat op 30 juni feestelijk wordt geopend in Tongeren is  een lokale informatie- en ontmoetingsplaats voor ouders. Het is een plaats die alles met of voor kinderen globaliseert zoals Kind & Gezin, de consultatiebureaus, de opvoedingswinkel, Instapje, De Schakelaar Tongeren en het sociaal huis De Semper. Het Huis van het kind wil een warm huis zijn voor alle kwetsbare kinderen en hun ouders en zorg op maat aanbieden aan iedereen en doet in het kader hiervan ook beroep op vrijwilligers.

Het Huis van het Kind is de plaats dat het beleid rond kinderarmoedebestrijding inspireert en aanstuurt.

Tongeren scoort hoog op het vlak van armoede, zodat hulp in dit verband meer dan welkom is.

Het bedrag van € 2.500 zal gebruikt worden voor de aanschaf van kinderboekjes  en pictogrammenboekjes voor anderstaligen en dit gedurende meerdere jaren.

“De eerste schooldag van Milan” is een voorleesboekje dat kan helpen bij kleuters die de eerst keer naar de kleuterklas gaan, “Robby  is een boekje dat werkt rond kansrijk kleuteronderwijs en dat armoede tracht bespreekbaar te maken. Het  Pictogrammenwoordenboekje  helpt anderstaligen om zich gemakkelijker uit te drukken.

Verder zal een deel van het geld gebruikt worden voor de vrijwilligerswerking Second Serve. Het is de bedoeling om tweedehandssportkledij te bezorgen aan  kwetsbare kinderen die zich inschrijven in een sportclub. Second SeRve zal ook een loketfunctie aanbieden in de vrijetijdswinkel in het Huis van het Kind.

Francine wint WK-budget

Francine Tits (56) uit Tongeren is de eerste winnaar van de actie: ‘Win een WK-budget' dankzij de Ambi.pas’. De overhandiging van de 5.000 punten, goed voor 500 euro, vond al voor de tweede keer plaats in het Italiaans restaurant 'Etna (Grote Markt). Francine is er vorige donderdag gaan eten.