Le Dôme tegen de vlakte

In de Hondsstraat is een aannemer gestart met het slopen van ‘Le Dôme’. In het pand was in  de jaren ‘80 een gelijknamig restaurant gehuisvest met een stadsdiscotheek in de gewelfde kelder. Sinds 1990 stond het gebouw leeg te verkommeren. Het autonoom gemeentebedrijf (AGB) van Tongeren heeft eind januari 2016  ‘Le Dôme’ onteigend  en het in de markt geplaatst om het een nieuwe bestemming te geven.
Schepen Patrick Jans (Ruimtelijke Ordening) is tevreden dat de ze ‘kankerplak’ uit het straatbeeld verdwijnt: “De stad heeft in het verleden meermaals tevergeefs bij de eigenaar aangedrongen om verdere verkrotting te voorkomen. Er werd zelfs tweemaal een bouwvergunning afgeleverd, maar er gebeurde verder niets. In 2009 werd het pand opgenomen in het leegstandregister en in 2013 werd bij een inspectie zeer ernstige bouwkundige schade vastgesteld. De straatgevel werd bouwvallig verklaard en de eigenaar werd verplicht de gevel te stutten. Sindsdien werd er bovenop de leegstand ook betaald voor inname van het openbaar domein”, verduidelijkt de schepen.
Haspengouws projectontwikkelaar Q Living voorziet in Le Dôme vier boetiek-appartementen. Het ontwerp is van architecten Grosemans-Heylen. De realisatie gebeurt door aannemer Vandebos uit Alken en de oplevering van het project is voorzien in de tweede helft 2018. “De materiaalkeuze past bij de typologie van de stad. We hebben voorbeelden uit Gent, Leuven en Brugge gezien waar nieuwbouw werd ingepast in historische panden”, weet Jans.
Wie wil kennismaken met het project kan op vrijdag 2 juni van 16 tot 20 uur terecht in restaurant Stas-De Jong (de ‘Uun’). 

Provinciale Eindronde

Voetbalclub KFC Heur-Tongeren heeft donderdagavond de eerste wedstrijd gewonnen van de interprovinciale eindronde met zware 4-1 cijfers van SKV Zwevele uit West-Vlaanderen.
Met nog drie wedstrijden te spelen neemt de Tongerse club alvast een ernstige optie op promotie naar nationaal voetbal.
Zondag speelt KFCHT in Lille (Antwerpen) de tweede wedstrijd.

Pelgrimage op 27 mei

De jaarlijkse pelgrimage naar Tongeren vindt plaats op zaterdag 27 mei. 

Alle tochten starten met een pelgrimszegen en inspirerende teksten voor onderweg. Steeds is het einddoel: Onze-Lieve-Vrouw van Tongeren.

De Tongerse wandelvrienden organiseert deze Jekerdalpelgrimage, met vervoer naar de vertrekplaatsen vanuit VIIO, St. Truidersteenweg 17, Tongeren.
Inschrijven via www.partnerwalk.be of tel. 0471.421320. Gepast bedrag voor 20 mei overschrijven op BE89 0682 1083 5385 met naam en vertrekplaats.

-          Van ’s Gravenvoeren, Mariakapel Kinkenberg (47 km): vertrek bus VIIO-Tongeren om 5u45 (€4) – vertrek ter plaatse: 6u30

-          Van Maastricht, Onze-Lieve-Vrouwekerk (34 km): vertrek bus VIIO-Tongeren 8u15 (€4) – vertrek ter plaatse: 9u15

-          Van Eben-Emael, fort (25 km): vertrek bus VIIO-Tongeren 10u45 (€3) – vertrek ter plaatse: 11u15 – vanaf hier ontdubbeling van de groep in ‘doorstappers’ en recreatieve stappers

-          Van Bassenge, grot (17 km): vertrek bus 13u VIIO-Tongeren (€3) – vertrek ter plaatse stappers 13u30 en recreanten 14u

-          Van Glons, ‘la Passerelle’ (11 km) – vertrek bus 14u30 VIIO-Tongeren (€3) – vertrek ter plaatse 15u - vanaf hier de tocht aangeduid en is stappen op eigen ritme mogelijk

Partnerwalk organiseert aangeduide plaatselijke tochten die ook langs de basiliek gaan (5-10 km) die op eigen ritme gestapt kunnen worden. Om 13u start een begeleide pelgrimstocht van 10 km rond Tongeren.

De dag wordt afgesloten met een speciale pelgrimsmis om 18u30 in de Basiliek. 

Netje vindt 42 meikevers

Netje Servaes uit Riksingen heeft maar eventjes 42 meikevers opgedolven in haar groentetuin.  Ze ontdekte de beestjes toen ze de selderplantjes aan het harken was. Anderhalve maand geleden heeft ze ook al eens een dozijn meikevers gevonden.
Netje deed jarenlang de markten met biologisch geteelde groente en fruit. Nu geniet ze van haar pensioen. 

A.E.D. voor De Zwoegers

Deze middag werd een A.E.D.-toestel overhandigd aan wtc De Zwoegers.

Stad Tongeren stelt jaarlijks 1 extra A.E.D. toestel ter beschikking van een sportclub.
“We plaatsen dit bij voorkeur in een sportomgeving  ” aldus schepen Schouterden. Sportclubs kunnen er dan ook gebruik van maken. 
"Uit cijfers blijkt dat Tongeren een achterstand heeft op te halen: Tongenaren bewegen gemiddeld minder dan hun provinciegenoten. 41,4% van allen  Tongenaren  beweegt onvoldoende. Voor de ganse provincie is dit 35,1 %.  Dit is toch wel een groot verschil. Tongerse kinderen vertonen gemiddeld meer overgewicht dan het provinciaal gemiddelde. In 2014 kende 19,4% van de Tongerse kinderen een overgewicht. Op provinciaal niveau was dit 17,3%

Als schepen van welzijn ben ik bezorgd over deze cijfers. Ze tonen aan dat er nog heel wat sensibilisatie nodig is om onze Tongerse bevolking te overtuigen om regelmatig aan sport te doen of tenminste bewegingsinspanning te overwegen. Als liefhebbers van de fietssport zijn de genoemde cijfers niet op u van toepassing, maar jullie hebben wel een voorbeeldfunctie. Dit is erg belangrijk. De stad kan dit gegeven niet alleen onder woorden brengen. Hiervoor zijn ambassadeurs nodig. We rekenen hiervoor op onze sportclubs.
Veilig sporten is belangrijk. Jaarlijks worden nog te veel Belgen het slachtoffer van een hartfalen. Vaak gebeurt dit in een sportomgeving. Snel en adequaat handelen is dan de boodschap".

Voorzitter Piet Giliisen mocht het toestel in ontvangst nemen: "Onze 5 bestuursleden gaan samen met enkele leden een opleiding bij het RK volgen. Daarnaast gaan ook enkele jonge leden een opleiding voor 'Wegkapitein' volgen", vertelde Piet die vandaag 64 kaarsjes mag uitblazen. 

Bekendmaking

De Raad van Bestuur van AGB Stadsontwikkeling Tongeren keurde op 27 maart het onteigeningsplan van het perceel met kadastrale gegevens Tongeren, 8e afdeling, sectie B, nr. 223R2, zuidelijke rand Ambiorixkazerne goed. De beslissing en het onteigeningsplan liggen tijdens de kantooruren ter inzage op de dienst Ruimtelijke Ordening van de stad Tongeren, Maastrichterstraat 10, Tongeren. Opmerkingen of bezwaren tegen de definitieve aanneming van dit plan moeten uiterlijk op 15 april toekomen op dit adres.

 

Stad koopt pand in centrum

De raad van bestuur van het AGB gaat het pand van de voormalige Standaard Boekhandel (Maastrichterstraat 8) aankopen. De bijzondere ligging, vlakbij het AC Praetorium en midden tussen 2 historische kanunnikenhuizen, biedt talrijke ontwikkelingskansen.

“De aankoop van het pand is een opportuniteit die ontstaan is na de verhuis van de Standaard Boekhandel naar een groter pand in het centrum. Tongeren is een sterk versteende stad en de aanleg van pleinen en groene zones wordt aangemoedigd. Het stadsbestuur wil daarom de kans grijpen om de inrichting van het openbaar domein op deze site naar een hoger niveau te tillen en de belevingswaarde aanzienlijk te verbeteren. De afbraak van het voormalige winkelpand zal het historisch hart van Tongeren open leggen en in belangrijke mate het stadsbeeld in positieve zin veranderen. Het oude winkelpand zelf heeft historisch geen waarde en ontsiert de omgeving. Na de afbraak krijgen de 2 aangrenzende waardevolle kanunnikenhuizen meer ‘ademruimte’ en zal ook het AC Praetorium echt deel uitmaken van het centrum. Een subsidieaanvraag in het kader van het kernversterkend beleid zal ingediend worden bij het Vlaams Agentschap Ondernemen. Op die manier maakt het AGB kans op een subsidie van 30 procent op de aankoop, de sloop en de herinrichting", weet burgemeester Dewael. 

“De nieuwe inrichting vormt meteen ook de aanzet tot een  voetgangerscircuit en draagt bij tot een betere beleving van het handelscentrum en de toegang tot de ondergrondse parking in de Vermeulenstraat zal bij voetgangers gevoelsmatig veiliger worden" volgens Patrick Jans, schepen van Ruimtelijke Ordening.

Lees meer...

De geschiedenis van Sluizen

Stephanie Cosemans en Victor Nicolaers hebben de geschiedenis van Sluizen in een boek gegoten. Ze hebben zich vooral gefocust op de strovlechtnijverheid in de Jekervallei tussen 1750 en 1950. Het stro van Sluizen stond bekend om zijn kwaliteit. Er werden hoeden, armbanden, portemonnaies en andere voorwerpen mee gemaakt. Driekwart van de bevolking van Sluizen en de streek was erbij betrokken. In het boek wordt ook aandacht geschonken aan de kerk en de pastoors, het onderwijs en het verenigingsleven.
Het boek kost 25 euro en is te verkrijgen bij Victor Nicolaers, Viséweg 428, Sluizen tel 012/23 72 04 

Foto Victor Nicolaers en  Stephanie Cosemans, auteurs van het boek 

Boek over Kruisstraat

Het Stadsarchief pakt uit met een boek over de Kruisstraat. Deze unieke publicatie, in kleur en 272 pagina’s tellend, verschijnt begin juni.

Wie weet in Tongeren nog de Schaapsmarkt zijn? Of het oude Munthuis?  Het antwoord is: in de Sint-Truiderstraat. Of zoals in de volksmond wordt gezegd: ‘de Kruisstraat’. 
Wist je trouwens dat al de huizen in de straat afbrandden in 1677?  En dat er zich een refugiehuis van een heel bekende abdij in de straat bevond? En dat er een waterput met een reukje aan was?
Dit en nog veel meer komt aan bod in een publicatie die werd samengesteld door het Stadsarchief in een uitgave van het Geschiedkundig Genootschap.
Van élk huis is getracht de geschiedenis te achterhalen, van de middeleeuwen tot nu.
Het boek wordt aangevuld met tal van oude foto’s die nog niet eerder gepubliceerd zijn. Per huis zijn er foto’s, overzichtsplannen en een lijst van eigenaars en bewoners opgenomen.

Iedereen die op voorhand wil intekenen kan dit door het storten van 27,50 euro op rekeningnummer BE67 4538 2141 5187 van het Geschiedkundig Genootschap met vermelding van ‘boek Kruisstraat’ en naam en adres.

Intekenen kan tot 1 april. Nadien is het boek te koop in de boekhandel aan 30 euro.

Film in Maternuskerk

Vanavond wordt er voor het eerst een film vertoond in de parochiekerk van Sint-Maternus n.a.v. de start van de campagne voor Welzijnszorg.
Er is een groot uitschuifbaar scherm aan het plafond bevestigd en voor het geluid is er een installatie van Sonos geplaatst.
"We willen geen concurrentie voor de Trioscoop in Hasselt worden", wist pastoor Hayen.
Er wordt gemikt op voorstellingen voor scholen of de vormelingen.

Zes nieuwe handelszaken in centrum

Binnenkort zullen een barbier, een groenten-en fruitwinkel, een slager, een conceptstore en een wereldwinkel het huidige winkelaanbod in het centrum versterken. Twee hiervan zijn de laureaten van de actie ‘Grijp je Kans’, een unieke zoektocht naar ondernemers met pit en met een duidelijke visie op ondernemerschap en vakmanschap. Maarten Crabbé uit Hechtel-Eksel opent op 13 oktober zijn barbershop in de Sint-Truiderstraat. Linda Malcorps uit Tongeren opent begin november haar groente- en fruitwinkel in de Maastrichterstraat. De dame van het wol- en naaiatelier in de Maastrichterstraat heeft omwille van gezondheidsredenen moeten afhaken. "Singer België en haar partners geloven sterk in de formule en wil de voorwaarden verlengen. Daarom gaan we nu op zoek naar een nieuwe kandidaat. Een aantal pistes wordt reeds verkend maar kandidaten mogen zich steeds aanmelden bij de dienst lokale economie van de stad”, weet Guy Schiepers, schepen van Economie.
Naast deze drie hebben ook andere starters de weg naar Tongeren gevonden. In de Sint-Truiderstraat opent binnenkort een kappersconceptstore, waar je naast een kappersbeurt ook terecht kan voor allerlei aanverwante producten. Binnen enkele weken wordt een nieuwe ambachtelijke slagerij verwacht. Tot slot komt er in het voorjaar van 2017 opnieuw een Wereldwinkel in de Sint-Truiderstraat (foto). Dit op initiatief van de trekkersgroep Faitradegemeente Tongeren.
“Ambachtelijke winkels en speciaalzaken horen thuis in de eerste stad van het land”, verduidelijkt burgemeester Patrick Dewael. “De consument is steeds meer op zoek naar kwaliteit en authenticiteit. Die is niet te vinden in ketens of op websites, wel in leuke winkels. En die passen perfect in ons eigen centrum met mooie pleintjes en een gezellige markt. Toffe speciaalzaken en ambachtelijke winkels passen perfect in ons straatbeeld. Ik blijf er dan ook rotsvast van overtuigd dat – ondanks een veranderd koopgedrag – handel in ons centrum een toekomst heeft.”