Lezing over 'De schoonheid van imperfectie'

In de foyer van cc De VELINX heeft fotografe Emilie Bonjé vanavond een lezing gehouden over 'De schoonheid van imperfectie' n.a.v. haar expo over kindjes met het Syndroom van Down die momenteel in het cc te bezichtigen is. 
Een 85-tal personen woonden de lezing bij. 

Schepen Schouterden (Welzijn) heette iedereen welkom: "We willen niet anders dan dat gehandicapte personen volwaardig kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. Vaak is het roeien tegen de stroom in. Fragiele, kwetsbare mensen komen te weinig in het voetlicht. Ikzelf wil een lans breken om blijvend aandacht te vragen voor mensen met een beperking". 

Parkinsonliga

Huisarts Dr. Gerard Lambié gaat volgend jaar in Tongeren een praatgroep (stuurgroep) oprichten voor mensen die aan de ziekte van Parkinson lijden. 
Hij stond indertijd aan de wieg van Nederheem en is zelf getroffen door deze spierziekte.

Commissie 11/12

Vanavond was er de commissie Algemeen Bestuur, Openbare Werken, Ruimtelijke Ordening en Milieu. 
De tuin rond het Casino wordt omgevormd tot een park en opengesteld voor iedereen; De bussenparking zal verdwijnen. Er komen extra bomen en planten en een trappenpartij langs de Wallen. De stad gaat de tuin overnemen van vzw Casino via een Recht van Opstal voor 32 jaar. 

*Directeur Eric Christiaens (az Vesalius) kwam de nieuwe statuten van Vesalius toelichten: "Er moet meer betrokkenheid van de artsen en van de patiënten in het beleid komen. Elk ziekenhuis moet een accreditatie behalen tegen Nieuwjaar. Dat is een kwaliteitstoets. er wordt meer nadruk gelegd op preventie; meer 'care' dan 'cure'. 
De huidige Raad van Bestuur bestaat uit 3 deelgenoten: 
- OCMW Tongeren: 5 leden +1 niet-stemgerechtigde deskundige
- OCMW Bilzen: idem
- vzw Heilige Familie (OLV-Kliniek): idem.
We willen de raad aanvullen met o.a. een vertegenwoordiger van het Vlaams Ziekenhuisnetwerk en iemand van de Medische raad. Voortaan zal een mandaat van 6 jaar slechts 1X hernieuwbaar zijn. 
De nieuwe statuten worden op 28/06/18 goedgekeurd". 

* Duurzaamheidsambtenaar Joan Verelst kwam het Klimaatrapport toelichten: "Tongeren is goed bezig. Met -2,3% CO2 scoren we beter dan het Limburgs gemiddelde. De rozenstruiken hebben dit jaar al 3X gebloeid. Er zijn dus nieuwe stappen nodig. Het energieverbruik door huishoudens daalt, maar er komen steeds meer elektrische apparaten bij. De bevolking neemt toe, dus meer verkeer en meer elektrische apparaten. We moeten het gebruik van zonnepanelen stimuleren en er moeten zeker windmolens komen. Aanvankelijk was de uitdaging: -20% CO2 tegen 2020. Dat is bijgestuurd tot -40% tegen 2030. Op de gemeenteraad wordt een nieuw burgemeesterconvenant goedgekeurd. We gaan verder werken aan de reductie van de opwarming van de aarde, maar het is 5 na 12"!". 

Pastoor De Man overleden

Zaterdag is pastoor Johnny De Man (59) overleden in een Hasselts ziekenhuis. Hij was pastoor voor de Federatie Tongeren-Noord en verantwoordelijk voor 6 kerkdorpen: Berg, Henis, Neerrepen, Overrepen, Riksingen en 's Herenelderen. Daarnaast was hij ook aalmoezenier in AZ Vesalius. 
Hij wordt nu zaterdag in intieme kring begraven. Achteraf zal er in elke parochie een herdenkingsviering worden gehouden

Hossenstraat in Piringen geopend

Deze middag werd de vernieuwde Hossenstraat in Piringen geopend. Er werden riolerings- en herinrichtingswerken uitgevoerd door aannemer Gemoco nv uit Munsterbilzen. 
Het stadsbestuur had 2 foodtrucks laten aanrukken: de ene met bubbels en de andere met koffies. De bewoners van de 26 huizen trotseerden sneeuw en kou om erbij te zijn. 
Burgemeester Dewael heette de aanwezige bewoners welkom: "Ik heb 30 jaar geleden ook in Piringen gewoond. Op de steenweg, maar dan behoor je niet tot het dorp. Ik ben hier regelmatig gepasseerd en vaak aangesproken met de vraag wanneer er hier riolering ging komen. Dit was de 'missing link' van Piringen". 
"Er waren 80 werkdagen voorzien, maar de aannemer heeft de klus in 46 dagen geklaard: gescheiden riolering, nieuwe verlichting (LED), stoepen en een wegdek in betonklinkers. De werkmannen zijn in de watten gelegd door de bewoners: elke dag was er koffie, taart of soep. De kostprijs bedraagt 400.000 euro, waarvan 180.000 stadsaandeel. Deze straat is aangelegd met middelen uit het 'Rioleringsfonds'", wist schepen Christiaens (Openbare Werken).
  

Lessenreeks Guy Moens

Vanaf januari worden de lessen hervat over interessante auteurs (lectuur van letterlijke teksten) van de laatste 2000 jaar.

Plaats: Jeugdherberg Tongeren

Tijd: telkens eerste vrijdag van de maand van 17.45 tot 19.15 (eerste maal op vrijdag 05/01/ 2018)

Inschrijven:tel. Guy Moens 012/234015 (tussen 09u en 10u ’s morgens) of 
e-mail: menmoensaim.com                                                                      

Lijst van aangeboden auteurs:

Plato & Cassirer
Augustinus & Boëtius & Aquinas
Machiavelli & Montaigne
Locke & Hume & Rousseau
Galileo & Newton
Teilhard de Chardin & Kierkegaard
Sartre & Heidegger
Piaget & Whorf & Alice in Wonderland
Bourdieu & Dahrendorf

IEDEREEN WELKOM

GUY MOENS

Jean-Luc Loncke uitgewuifd

Vanavond vindt de jaarlijkse souper van de brandweer plaats in buurthuis 'De Meir' in Henis. 
De organisatie is in handen van de Vriendenkring. 
Voorzitter Raf Pirlet zorgde voor de verwelkoming. Hierna werd gewezen brandweercommandant Jean-Luc Loncke in de bloemetjes gezet. Hij nam al een tijdje geleden afscheid van zijn korps;

Kolonel Bert Swijsen (Zone Z/W-Limburg) mocht het geschenk overhandigen. 

Kerstmarkt Rutten

In Rutten kon je vandaag terecht voor een kerstmarkt in hoeve 'De Ezelsbeek'. Met deze derde editie wilden de eigenaars de bezoekers gezellig bij elkaar brengen. En het was er aardig druk.
Alles is indertijd begonnen met een kleine kerstmarkt en is nu uitgegroeid tot een evenement waar meer dan 550 bezoekers langskwamen. Er waren verschillende standjes met leuke kerstcadeautjes en wat lekkers:

Kleuterschool 'Evermaruske' van Rutten knutselde samen met de kinderen. Kinderdagverblijf 'Villa Kakelbont' was er ook bij met hun onlangs gekregen elektrische wagentje de 'Stint', dat voor deze gelegenheid opgesmukt werd met kerstverlichting. Enkele standhouders schenken hun winst aan 'De Warmste Week'. 

De Stad Tongeren was vertegenwoordigd door de schepenen An Christiaens, Patrick Jans en Johnny Vrancken. (hier samen met de eigenaars van de Hoeve Eezelsbeek)

bijdrage: Nico Francois

Kerstmarkt Overrepen

In Overrepen werd vandaag een kerstmarkt georganiseerd. De 2de editie was een initiatief van taverne ‘t Meuleke i.s.m. de verenigingen zoals de Landelijke Gilde, KVLV, kleuterschool ’t Reepje, de Duivenbond, de Boogschutters, Sparta Kolmont, de Toeplitsen en enkele plaatselijke handelaars.
Opzet is de dorpsbewoners samen te brengen, terug een dorpsleven te creëren.
Er waren talrijke standjes, vooral met lekkere hapjes en drankjes.

De opbrengst gaat naar de dorpsverenigingen die deelgenomen hebben aan dit evenement. Met meer dan 300 bezoekers was het een mooie opkomst.

bijdrage: Nico Francois

Expo 'Intangible' in T-room

In de T-room van cc De VELINX werd vanavond de expo 'Intangibele' geopend. De Zuid-Amerikaanse Christian Delgado Tolosa is afkomstig uit Chili en woont in Tongeren. Hij laat zich voor zijn schilderijen en beeldhouwwerken inspireren door de klimaatverandering, natuurvolkeren en migratie. Hij volgt al 5 jaar les aan de Pentagoon Academie.

Velinxdirecteur Johan Wouters heette het aanwezige publiek welkom: "De T-room is het forum voor lokale kunstenaars.  Toen Christian en zijn vrouw Nadia bij mij langskwamen, was ik zo gecharmeerd door hen dat ik al toezegde zonder werken te zien. De Noord/Zuid-problematiek is duidelijk zichtbaar in zijn werken". 

Dochter Ailin (15) zorgde voor het muzikale intermezzo. Zij zong o.a. 'Imagine' van John Lennon.

De kunstenaar dankte iedereen uitgebreid en hield een pleidooi: "We kunnen niet onverschillig blijven voor de klimaatverandering. Een betere samenleving opbouwen is mogelijk. Hiervoor moeten we niet wachten op de politici. Onze bijdrage is misschien slechts een zandkorrel, maar samen kunnen we een heel strand creëren". 

5 jaar Het Anker

In november 2012 is Het Anker van start gegaan. Dit initiatief van kleinschalig wonen voor mensen met dementie bevindt zich naast WZC Sint-Franciscus (Wijkstraat). In 3 'huisjes' verblijven telkens 7 personen. 
Het eerste lustrum werd vandaag gekoppeld aan de kerstmarkt. De bewoners vormden een zangkoor en het personeel bracht hun lied: 'Zie ik de lichtjes van Het Anker...'.

Als verrassing werden er gateau's geserveerd met de foto van de bewoners op.