Commissie 20/06

Tijdens de commissie van vanavond werden er 4 uiteenzettingen gehouden
* Schepen Marc Hoogmartens (Financiën) heeft de jaarrekening 2017 toegelicht:
- op kasbasis bedraagt de jaarrekening 14,8 mio
- de autofinancieringsmarge: 1,85 mio
- het resultaat exploitatiebudget: 5,384 mio
 de uitgaven: 37,7 mio dat is 2 mio minder dan gebudgetteerd door de lagere   personeelsuitgaven
- de ontvangsten: 43 mio
- de netto loonkost: 11,259 mio (zonder onderwijspersoneel)
- personeelsevolutie: 242,7 FTE in 2012 en 222,3 FTE in 2017
- investeringsbudget: -7,744 mio
- uitgaven evolutie: 9,2 mio
- investeringen: 9,2 mio : waarvan 2,87 mio voor leasing Mulkenhal; 500.000    voor openleggen Jeker; 483.000 onderhoud wegen
- de schuldportefeuille bedraagt 41,264 mio

* Algemeen Directeur Luc Houbrechts heeft de doelstellingen 2017 van de stad toegelicht:
- professionalisering van de diensten (bevorderingen van personeelsleden)
- update van de functiebeschrijvingen door externe dienstverlener
- integratie van het OCMW
- systeem voor interne controle ingevoerd
- uitbesteding opdrachten en taken  (ledigen van straatvuilbakken)
- waterbeheer: collectorwerken in Mal, Sluizen, Nerem, Vreren en Diets-Heur
- kleinschalige erosiebestrijdingswerken in Sluizen
- onderhoudsplan van erosiemaatregelen: controle wachtbekkens
- inventarisatie knelpunten: vai Meldpunt, brandweer, provincie
- meer aandacht voor zwakke weggebruiker
- veilige fiets- en voetgangersvoorzieningen: de kredieten voor de Ringlaan       zijn  voorzien
- heraanleg stoepen
- actieve participatie op vlak van fiets- en voetgangersveiligheid: via overlegmomenten
- invoering digitale parkeerkaarten

* Marlies Janssen heeft uitleg gegeven over de zorg voor woonkwaliteit
- renovatiepremie twv 10.00 euro: er 3 dossiers ingediend, waarvan 1 werd     goedgekeurd
- herbestemmingspremie: 1 dossier werd weerhoudne
- leegstand: 286 panden zijn geregistreerd
- verwaarlozing: 12 gebouwen en 3 met een risico voor de veiligheid
- ongeschikt/onbewoonbaar: 48 panden geregistreerd en 1 bevel tot sloping     door de burgemeester
- collectieve renovatie van Paspoel: van de 79 woningen uit 1963 doen 17 eigenaars mee
- werkgroep Woonkwaliteit: heeft 3x overleg gepleegd, er werden 39 dossiers besproken en 13 zijn opgelost
- woonruimte voor doelgroepen: er is meer behoefte aan kleine, goedkope wooneenheden
- bij bouwaanvragen wordt controle gedaan op de woonkwaliteit: 21 dossiers (165 wooneenheden) werden behandeld
- herbestemming: 6 projecten (40 wooneenheden)
- hergebruik van bouwgrond: 7 projecten (121 wooneenheden)
- sociale huisvesting: Woonzo heeft 27 extra woningen gerealiseerd, Land van Loon telde 97 woningen; Recht van voorkoop: 20 woningen

* Directeur Bert Leus heeft het Toerisme 2017 toegelicht:
- Missie: creëren van bijkomende tewerkstelling 
- de economische impact van het verblijfstoerisme bedroeg 5,7 mio 
- een toerist spendeert gemidd. 135 euro per persoon en per nacht en op logies is dat 78 euro per persoon en per nacht. Dit is ver boven het Limburgs gemiddelde
- aantal logies en overngen: 42.285 (in 2016)
- dagtoerisme: 31.871 baliebezoekers en 45.654 groepsbezoekers
- op dienstniveau: uitgave van fietskaarten, wandelkaarten, antiekbrochure
- de verschillende wandelroutes werden eenvormig bewegwijzerd; Citypass; Foodiess Tongeren; de jaarlijkse infobrochure
- promotievoering en vermarkting: via beurzen en workshops
- persrondleidingen uit China, Japan,...
- sociale media strategie via Facebook,...
- ons Toeristisch kantoor is 362 dagen per jaar open!!! 

Knuffelvliegen bij TMV

Nu zondag organiseren de Tongerse Modelvleugels voor de derde keer een knuffelvliegenen dat vanaf 10u. Alle kleuters worden uitgenodigd om met hun liefste knuffel naar het vliegplein aan de Boeberg in Henis te komen. Indien ze durven, mag hun knuffel dan een echte luchtdoop maken. 
De piloten van TMV brengen hun grootste en sterkste vliegtuigen mee en nemen de knuffel in hun toestel mee de lucht in. Ze nemen ook een foto van het stel en overhandigen na de vlucht een oorkonde. 
Er zullen ook animaties voorzien worden voor de kleuters zoals springkasteel en kindergrime tot zelfs pannenkoeken. Alles de moeite waard om een mooie dag door te brengen bij de Tongerse Modelvleugels.

Gratis toegang

Commissie 19/06

Tijdens de commissie van vanavond werden de agendapunten Mobiliteit en Cultuur besproken. 
Schepen Eddy Manet had weer een powerpoint presentatie mee om de nieuwe verkeersaanpassingen te verduidelijken:
- de Bodemweg in Henis wordt afgesloten, de 4 huizen worden aan de Henisstraat toegevoegd en krijgen een nieuwe nummering. De stad schenkt hen 100 euro voor de onkosten, verduidelijkte hij dit punt van zijn collega Gerard Stassen
- in Berg wordt een oude buurtweg onderbroken voor de NO-omleidingsweg: er zijn 5 bezwaren ingediend
- de verkeerscirculatie op de Motten wordt aangepast: zo mag O.a. aan de SIBBO niet meer worden geparkeerd; aan BS Sint-Jan komt een Kiss & ride-zone; aan de Moerenpoort komt een oversteekplaats voor voetgangers
- op het Hospitaalplein mag niet meer geparkeerd worden, enkel nog stilstaan
-aan de Tennis (Rutterweg) en aan Soprtoase komen er oplaadpunten voor elektrische voertuigen
- aan huis Theelen (Maastrichterstraat) komt een laad- en loszone (06u tot 11u) en daarbuiten geldt er een parkeerverbod

Schepen Guy Schiepers had het over de nieuwe kleine tribune op de scène van cc de VELINX: er komt een nieuwe onderhandelingsprocedure voor de 3 betrokken firma's. De kosten zijn geraamd op 94.000 euro

Robert uitgewuifd door collega's

Gemeentearbeider Robert Cleusen (61) is door zijn collega's uitgewuifd. Hij man vanaf nu van zijn pensioen genieten.

Robert werkte de afgelopen 36 jaren bij de gemeente. Eerst bij de Riooldienst en de laatste 22 jaren op de kerkhoven

Duivelsgekte

Gisteren lokte de eerste WK-wedstrijd van de Rode Duivels vele honderden supporters naar de reuze schermen.
Op drie pleinen konden ze de wedstrijd bewonderen:
op de Veemarkt (Rembrand) kwamen zowat 50 supporters opdagen,
aan cc de Velinx een 200-tal.
Het meeste volk troepte samen op het Vrijthof: zowat 1.200  fans.
Twee cafébazen Eddy ('t Gerechtshof) en Yves (Chili) hebben daar samen voor een WK-dorp gezorgd. Een scherm van 24m², een DJ, twee urinoirs en een mobiel toilet. Handbalclub Tongeren verkocht WK-burgers.
Een 50-tal kinderen had zich vlak vóór het scherm  op de kasseien neergevlijd. Maar na een half uur waren ze het stilzitten beu en gingen ze zich uitleven op de trappen van het assisenhof. 

Tongenaar met drugs onderschept

Maandag heeft  een interventieploeg van de lokale politie Bilzen – Hoeselt – Riemst om 19u45 op de parking van de Quick in Bilzen een voertuig uit Luik onderschept.

De reden van de controle was een defect stoplicht.

De kentekenplaat hing ook op een vervangvoertuig maar bleek uiteindelijk verzekerd te zijn.

De bestuurder uit Tongeren had geen alcohol gedronken maar omdat de gestandaardiseerde checklist positief was, werd een speekseltest opgelegd.

Deze test wees op recent gebruik van speed.

Het rijbewijs van de 26-jarige bestuurder werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken.

Het was de derde keer dat een arbeider van éénzelfde firma tegen de lamp liep voor drugsfeiten.

Bij de fouille van de bestuurder werden gebruikshoeveelheden van speed en marihuana aangetroffen.

De drugs werden in beslag genomen.

Op het commissariaat van Bilzen werden vingerafdrukken en foto’s genomen wegens het bezit van drugs.

Ook werd een dokter gevorderd voor een bloedafname.

De Tongenaar zal later worden opgeroepen om zich te verantwoorden voor de rechtbank

Commissie 18/06

Tijdens de commissie van vanavond heeft Annemie De Boye (Provincie) uitleg gegeven over de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit: 
3 De gouverneur is het uithangbord. Dit wordt ook al toegepast in Antwerpen en Namen. Het is een proeftuin voor een bestuurlijke aanpak. O.a. bij de aanpak van leegstaande panden: als er bvb elke week 5 vuilzakken  buiten staan.
Elke gemeente is kwetsbaar voor mensenhandel, huisjesmelkerij,  criminele motorbendes, ...
Wat heeft de gemeente nodig?
- een aanspreekpunt: een lokale coördinator.
- lokaal overleg om alle partners samen te brengen
- acties op het terrein: Flexcontrole
- een netwerk van partners
- een databank met beperkte toegang
Het stedelijk reglement moet geoptimaliseerd worden: wie vraagt een vergunning aan? 
Hiervoor is een protocol nodig tussen de stad, de lokale politie en het parket

Patricia wint WK-budget

Patricia Maessen (44) uit Tongeren is de tweede winnaar van de actie: ‘Win een WK-budget' dankzij de Ambi.pas’. De overhandiging van de 5.000 punten, goed voor 500 euro, vond al voor de derde keer plaats lingerie Vanclee (Maastrichterstraat). Patricia is er zaterdag gaan shoppen. 

Evermaruske stemt voor STEM onderwijs

In kleuterschool Evermaruske in Rutten doen ze al aan STEM ( Science Technology Engineering Mathematics ) onderwijs bij de kleuters.

Hun schoolfeest was zondag een terugblik op het voorbije schooljaar waarin STEM de klusjesman de hoofdrol speelde.

STEM is een  klusjesman (alias juf Els) die regelmatig in de klas op bezoek komt en de kleuters aanzet om op onderzoek te gaan.

“Binnen onze schoolvisie vinden we het heel belangrijk dat kinderen van jongs af aan gestimuleerd worden om onderzoekend te leren en probleemoplossend te denken. Ook proberen we hen op deze manier warm te maken voor techniek en wetenschap” zegt juf Nele (directie met klasopdracht)

Meer info op www.evermaruske.be

Duivelse dag bij Jeugdland

De vrije basisschool Jeugdland is vandaag in de ban van de WK-gekte. De hele school kleurt zwart-geel-rood. Tijdens deze ‘Duivelse dag’ mogen leerlingen en leerkrachten  in de Belgische kleuren naar school komen. Tijdens de middagspeeltijd werd er een voetbaltornooi gehouden op de speelplaats. Ouders en grootouders mochten komen supporteren, liefst in tricolore outfit en voorzien van de nodige attributen. Op de achtergrond weerklonk WK-muziek. Ook de andere wedstrijddagen van de Rode Duivels zullen van dichtbij gevolgd worden

Riemst is kindvriendelijke gemeente

Minister Sven Gatz lauwerde gisteren een nieuwe lichting kindvriendelijke steden en gemeenten: Aarschot, Beersel, Brugge, Denderleeuw, Genk, Halle, Hoogstraten, Riemst en Sint-Katelijne-Waver mogen zich de komende zes jaar kindvriendelijke stad of gemeente noemen.

De minister van Jeugd Sven Gatz reikte  voor de derde maal de labels ‘kindvriendelijke steden en gemeenten’ uit.
Het label kent zijn oorsprong in de internationale 'Child Friendly Cities' beweging, gestart vanuit de VN en UNICEF. Het lauwert steden en gemeenten die het internationale kinderrechtenverdrag actief toepassen in alle beleidsdomeinen die invloed hebben op kinderen en jongeren.

Minister Gatzl:“Een stedelijke omgeving die vriendelijk is voor kinderen, is tegelijk voor iedereen vriendelijk: voor grote mensen, voor kleine mensen, voor mensen met een beperking en voor mensen zonder beperking, voor zwakke weggebruikers en voor senioren. Hetzelfde geldt voor een cultuurbeleid, een jeugdbeleid, mobiliteitsbeleid,...: als er daarbij aandacht bestaat voor kinderen, komt dat heel de lokale samenleving ten goede. Kinderrechten gaan over het streven naar rechtvaardigheid en menselijke waardigheid. In een kindvriendelijke stad of gemeente moeten kinderrechten elke dag opnieuw worden ‘gemaakt’. Samen met kinderen en jongeren analyseerden de steden en gemeenten hun beleid vanuit een kindvriendelijke brilZe formuleerden een strategie die rekening houdt met hun jonge inwoners in al hun beleidsbeslissingen. Niet alleen als het over jeugdwerk of kinderopvang gaat, maar ook over pakweg mobiliteit, welzijn, cultuur en veiligheid. Het label is een teken van erkenning van het traject dat de steden en gemeenten hebben afgelegd. 

 Een jury beoordeelde van elke gemeente een dossier op basis van het afgelegde traject, de strategie op vlak van kindvriendelijkheid en de verankering daarvan in het beleid.

Het project kindvriendelijke steden en gemeenten ondersteunt lokale besturen die alle rechten van het kind zoals omschreven in het Kinderrechtenverdrag willen realiseren in hun stad of gemeente.
Steden en gemeenten die ook voor de titel willen gaan, kunnen zich tegen 2020 klaarstomen.