Woelige gemeenteraad

De laatste gemeenteraad van het jaar heeft tot 23u30 geduurd. Vooral de begrotingsrekening 2012 en het meerjarenplan 2014-2019 vormden stof tot discussie. Schepen Hoogmartens (financiën) werd onder vuur genomen door de N-VA. De fout in de informatieve tabel van het begrotingsdocument waarbij 16 miljoen euro stadsschuld werd vergeten, werd hem aangewreven. Hoogmartens excuseerde zich tot in het oneindige: “Die verrekte tabel ressorteert niet onder het computerprogramma waarmee de begroting werd opgesteld. Als ik ooit zou ‘gechipoteerd’ hebben aan een cijfer, ga ik meteen naar huis”.  Fractieleider Vanherf wilde het punt over de begroting met 14 dagen uitstellen en eiste een extra gemeenteraad. Dat was een brug te ver voor burgemeester Dewael: “Als we geen goedgekeurde begroting hebben, moeten we werken met voorlopige twaalfden. Dat betekent een ‘shutdown’. Dan kan de stad geen rekeningen of het loon van het personeel betalen”. Na al het gepalaver werd er over de begroting en het meerjarenplan gestemd: de meerderheid stemde voor en de oppositie tegen.