Eerste evaluatie parkeerbeleid

Op 1 januari is het nieuwe parkeerbeleid van start gegaan. Inmiddels werd de nieuwe situatie al een eerste keer geëvalueerd. Op de eerstvolgende gemeenteraad worden de eerste aanpassingen en aanvullingen ter goedkeuring voorgelegd.“Het huidige plan voorziet geen faciliteiten voor mantelzorgers. Daar komt nu verandering in. Vanaf 1 maart willen we starten met de zorgparkeerkaart voor mantelzorgers. Deze wordt uitgereikt aan mantelzorgers en familie die erkend zijn door het RIZIV, het OCMW of de Vlaamse Gemeenschap. Na voorlegging van de nodige documenten kan de kaart aangevraagd worden. Deze kost 50 euro per jaar. Met de zorgparkeerkaart kan de mantelzorger in de gele zone max. 1 uur parkeren, in de oranje zone is dat 2 uren”, weten Burgemeester Patrick Dewael en Eddy Manet, schepen van Mobiliteit.

De parking aan De Motten wordt inmiddels vlot gebruikt. Deze parking zal binnen afzienbare tijd verbeterd worden en wellicht uitgebreid. In de Nieuwstraat werd na een eerste evaluatie beslist dat de uitbreiding van de gele zone wenselijk is. Dit betekent dat er een uitbreiding komt van het aantal parkeerplaatsen die door bezoekers gebruikt kunnen worden. De regel van max. 1 uur betalend parkeren blijft gelden. Ook het bewonersparkeren blijft geldig en belangrijk. Wel drong zich in de Nieuwstraat een goede afstemming tussen bezoekers en bewoners op. De nieuwe maatregel zal hieraan tegemoet komen. Er wordt bovendien bekeken waar de bewonersplaatsen nog uitgebreid kunnen worden. Nieuw is ook de parkeerkaart garage. Eigenaars en/of huurders van een parkeergarage hadden voorheen niet altijd de mogelijkheid om een parkeerkaart aan te vragen. De parkeerkaart garage biedt een oplossing voor de volgende 3 categorieën:

-  Parkeren voor de eigen garage gelegen in een andere zone dan de bewonerskaartzone

-  Parkeren voor de eigen garage en gedomicilieerd in een zone met betalend parkeren, een blauwe zone of een zone bewonersparkeren

-  Parkeren voor een garage die niet in eigendom of huurcontract is bepaald of als men niet gedomicilieerd is in een zone met betalend parkeren, blauwe zone of zone bewonersparkeren.