LOP-deskundige

Op vraag van schepen Jos Schouterden (Onderwijs en Welzijn) heeft LOP-deskundige Marleen Lombaert vanavond tijdens de commissie de LOP-Omgevingsanalyse 2014 toegelicht. Uit de cijfers van het Lokaal Overlegplatform (LOP) blijkt nogmaals dat Tongeren niet goed scoort t.o.v. Limburg en Vlaanderen op vlak van kansarmoede: “Deze sociale foto van Tongeren is gefocust op kinderen en jongeren. Het onderwijs moet rekening houden met deze factoren”, vertelde Lombaert.
Enkele vaststellingen:
- Tongeren telt meer werkzoekenden en werkloze gezinshoofden dan de andere gemeenten
- Tongeren telt meer ouderen dan het gemiddelde in Limburg
- 14,3% van de jongeren geniet een voorkeurtarief bij de ziekteverzekering
- 16,2% is bestaansonzeker
- de maatschappelijke kwetsbaarheid bedraagt 86,9%
- 11,48% van de kinderen wordt hier geboren in een kansarm gezin
- 122 kinderen maken deel uit van een precaire gezinssituatie