Tongeren vandaag

Nieuws

3 miljoen euro voor leefloners

Als het van de N-VA afhangt, krijgen werklozen binnenkort nog slechts twee jaar een uitkering. Deze mensen zullen dan gaan aankloppen bij het OCMW voor een leefloon. Dat zou een jaarlijkse extra uitgave van 74 miljoen euro betekenen voor de Limburgse OCMW’s. In Tongeren zijn er 306 langdurig werklozen en 155 leefloners. Het voorstel zou een meerkost van 2.962.345 euro betekenen voor het OCMW. Volgens Mark Vanherf wil de N-VA eerst gedurende 2 jaar een verhoogde uitkering voorzien om de overgang naar minder inkomen minder drastisch te maken: “Daarna zal er nog 1 jaar een uitkering zijn die op hetzelfde niveau als nu zal liggen. Pas daarna zal men terugvallen op een leefloon. Maar dat leefloon wil de N-VA optrekken om te voldoen aan de huidige Europese gemiddelden en wetgeving. Ondertussen zetten we voor 100% in op begeleiding van werklozen zodat we ons sterk maken dat er na 3 jaar weinig werkwilligen zullen zijn die geen werk zullen gevonden hebben”.

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame