Tongeren vandaag

Nieuws

Voorleesuurtje en knutselactiviteit Sinterklaas in de bib

Naar jaarlijkse traditie organiseerde de bib een voorleesuurtje rond het thema Sinterklaas. Er werd dit jaar gekozen om twee Sint verhaaltjes voor te lezen, waarvan eentje i.v.m. kansarmoede.

De kleuters startten vandaag met het knutselen van een schoentje voor de Sint dat in de hal geplaatst werd. Daarna gingen de twee verhaaltjes van start. Tot slot mochten de kinderen gaan kijken of de Sint  was langsgekomen en er iets in hun schoentje lag.
En die kans was groot, want het zijn allemaal brave kindjes!

TNT brengt Bok en Geit

Het Tongers Nieuw Theater brengt vanavond de première van 'Bok & Geit'' in cc de Velinx. 

Een bijna klassiek liefdesdrama in een ander jasje, met de bizarre werkelijkheid als onuitputtelijke inspiratiebron.
Herman van de Wijdeven schreef met 'Bok & Geit' een werkelijk prachtige en aangrijpende tekst over twee mensen die van elkaar hielden maar dat niet mochten omdat ze bij rivaliserende harmonieën zaten. Ooit vormden ze één harmonie, maar door een conflict met de pastoor volgde een splitsing. 

Het stuk gaat over een door de omgeving onmogelijk gemaakte liefde en de desastreuze gevolgen daarvan. Maar 34 jaar later komen het meisje en de jongen elkaar opnieuw tegen...

Regie:
Tom Moors: "Dit is een symbiose tussen romantiek en theater. We zijn er een jaar mee bezig geweest. We werken samen met de Koninklijke Harmonie Salvia uit Heers"

Cast:
Karel Baillieux, Lore Moors, Fabienne Timmermans, Olivier Wouters en de harmonie is het vijfde personage

Opvoeringsdata:
26, 27, 28* november + 2, 3, 4 december 
(Telkens om 20.30uur stipt!)

"Dit stuk duurt een uur. Ons publiek heeft blijkbaar schrik om naar de voorstelling te komen. Alles verkoopt coronaproof. Voor dit evenement is een CST (Covid Safe Ticket) + mondmasker nodig", weet Fabienne Timmermans. .

Er zijn nog tickets beschikbaar voor alle voorstellingen

Kerststal Basiliek '21 geopend

Vanavond werd de kerststal in de Basiliek geopend. 

De deken mocht het lint doorknippen: "Door de corona zullen er dit jaar veel gemaskerden naar de kribbe komen kijken, maar het kindeke zal hen toelachen"", grapte de deken. 

De voorbije drie weken hebben 'De Vrienden van de Kerststal' elke avond getimmerd aan de opstelling. De avond werd telkens afgesloten met een hapje en een drankje.  "Dit jaar hebben we gekozen voor boomhutten. Danny Stas heeft hiervoor zelfs het dennenbosje in zijn tuin uitgedund om vers hout te leveren. De weide heeft een andere plek gekregen. We proberen elk jaar iets nieuws te brengen", vertelde Tony. "Vorig jaar lokte de kerststal 18.000 bezoekers, mensen zijn zelfs speciaal uit Veurne afgezakt.  

Overlegcomité beslist winterpakket met onmiddellijke ingang

Het Overlegcomité heeft vandaag vastgesteld dat de coronasituatie in ons land snel verslechtert met overbelasting van het zorgsysteem, uitval van zorgpersoneel en uitstel van patiëntenzorg. Daarom heeft het Overlegcomité een nieuw winterpakket beslist met maatregelen die de verspreiding van het virus moeten afremmen en de belasting in de zorg opnieuw beheersbaarder te maken. Deze maatregelen zullen op 15 december geëvalueerd worden.


1. Bijkomende vaccinaties

Na de booster voor kwetsbare en specifieke doelgroepen, zoals 65+, zorgverleners, personen met immuno-deficiëntie, personen die werden ingeënt met Johnson&Johnson, moet de hele bevolking zo snel als mogelijk een extra vaccinatiedosis ontvangen.

Er wordt maximaal naar gestreefd dat burgers vier (Johnson & Johnson en AstraZeneca) of zes (Pfizer en Moderna) maanden na hun laatste dosis een booster-vaccin krijgen met een mRNA-vaccin.

Het Overlegcomité vraagt om het wetenschappelijk gefundeerd operationeel plan dat de IMC Volksgezondheid tegen 27 november hiertoe uitwerkt, zo vlug als mogelijk uit te voeren, zodat de capaciteit van de vaccinatiecampagne snel en sterk verhoogd wordt en voor Kerstmis nog een zo groot mogelijk aantal personen kan worden ingeënt. Die personen moeten zich via een flexibel online systeem kunnen inschrijven, zoals bijvoorbeeld QVAX.
Gezien de recente goedkeuring door EMA, vraagt het Comité dat de Hoge Gezondheidsraad en het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek hun advies spoedig verstrekken met het oog op het eventuele opstarten, op vrijwillige basis, van de vaccinatie van de 5 tot 11 jarigen.


2. Winterpakket

Private bijeenkomsten

 • Private bijeenkomsten binnen zijn verboden, met uitzondering voor huwelijksfeesten en begrafenissen (koffietafel). Deze laatste dienen met CST georganiseerd te worden vanaf 50 personen binnen en 100 personen buiten. De modaliteiten van de horeca gelden, waarbij dansen met mondmasker evenwel toegelaten is.
 • Deze bepaling geldt niet voor bijeenkomsten in de private woonst. Het Comité moedigt ten zeerste het gebruik van zelftesten aan bij het ontvangen van gasten in de private woonst.
 • Het gebruik van het CST bij private bijeenkomsten geldt niet voor private bijeenkomsten die georganiseerd worden in de private woonst, behalve indien er een beroep gedaan wordt op professioneel georganiseerde horeca-activiteiten.
 • Indien gebruik wordt gemaakt van professionele horeca dienstverlening geldt eveneens dat deze dienstverlening beperkt blijft tussen 5 uur en 23 uur, met uitzondering van huwelijksfeesten.


Horeca-activiteiten

 • Het aantal personen per tafel wordt beperkt tot 6. Een huishouden mag een tafel delen, ongeacht de grootte van dat huishouden.
 • Enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan.
 • De openingsuren worden beperkt van 5 uur ’s morgens tot 23 uur.


Discotheken en dancings

 • Discotheken en dancings dienen te sluiten.


Publieke evenementen

 • Publieke evenementen binnen: enkel zittend toegestaan, conform de regels van CST plus mondmasker.
 • Publieke evenementen buiten: indien organisatoren de regels van de social distancing en afstand van 1,5 meter tussen de gezelschappen niet respecteren, zal hun evenement gesloten worden.
 • De modaliteiten van de horeca zijn van toepassing.
 • Inwerkingtreding van de maatregelen voor evenementen georganiseerd door professionals is 29 november.


Handelsbeurzen

 • Het Comité bevestigt de mondmaskerplicht voor handelsbeurzen.
 • De deelstaten nemen de nodige reglementaire bepalingen voor een veralgemeende invoering van het CST op handelsbeurzen.


Sportwedstrijden
Sportwedstrijden binnen, zowel amateur als beroeps, zonder publiek. Elke deelnemer tot en met 18 jaar mag evenwel vergezeld worden door zijn of haar ouders.
Leerplichtonderwijs

De ministers van Onderwijs zullen een pakket maatregelen uitwerken rond onder meer:

 • Verplichte mondmaskerdracht;
 • Luchtkwaliteit en betere ventilatie;
 • Het uit elkaar houden van klasgroepen;
 • Opsporen van hoogrisico-contacten;
 • Buitenschoolse activiteiten.

De ministers van Onderwijs en van het Hoger Onderwijs worden uitgenodigd bijkomende voorstellen te formuleren op basis van het overleg met de koepels en syndicaten.

Jeugdactiviteiten

De ministers van Jeugd worden gevraagd om ten laatste op 29 november bijkomende voorstellen te formuleren inzake beperkingen en beveiligingen van de jeugdactiviteiten in binnenruimten, rekening houdend met de epidemiologische risico’s van het mengen van jongeren uit verschillende klassen en scholen.

Telethuiswerk

 • De periode waarbinnen maximaal één terugkeerdag voorzien mag worden, wordt verlengd van 12 december naar 19 december.
 • De periode vanaf wanneer maximaal twee terugkeerdagen voorzien mogen worden, start vanaf 20 december.


3. Handhaving
De politie- en inspectiediensten wordt gevraagd streng op te treden tegen overtredingen van de maatregelen.
Aan de bevoegde ministers en aan de burgemeesters wordt gevraagd om hiertoe de nodige instructies aan de politie- en inspectiediensten te verzekeren.

4. Tot slot: drie richtsnoeren om het veilig te houden

 • Beperk uw contacten. Pas je gedrag aan en wees vooral heel voorzichtig met kwetsbare personen. Wanneer je elkaar toch wil zien, doe het dan bij voorkeur buiten.
 • Gebruik zelftesten. Wanneer je thuis toch mensen ontvangt, gebruik een zelftest en draag je mondmasker. Zo heb je meer zekerheid. De zelftesten zijn verkrijgbaar bij elke apotheker en ook in de supermarkt.
 • Ventileer. Zorg voor voldoende ventilatie van binnenruimtes. Dat is trouwens sowieso gezond, maar zeker in deze coronatijden.

Ghislaine is de weekwinnaar

Ghislaine Jans (62) uit Riksingen is de weekwinnaar dankzij haar geregistreerde Ambi.pas. Het levert haar 2.500 punten, goed voor 250 euro op. De uitreiking vond al voor de vierde keer plaats bij Standing House (Plein).

Ghislaine kocht er een geschenk voor haar metekind.

Nieuw: Bib Talks gaan van start

In Hal P startte gisteren een reeks uitzonderlijke ontmoetingen, georganiseerd door de bibliotheek. Dit nieuwe concept dat Bib Talks heet, focust op gesprekken over actuele onderwerpen die (jong)volwassenen boeien. Dit alles in een intieme sfeer, inclusief hapje en drankje.

Leo Bormans, onder meer bekend door zijn boeken als ‘The world book of happiness’ en ‘The world book of Hope’ beet de spits af. Hij bracht samen met Qadir Nadery het verhaal over diens vlucht uit Afghanistan. Via vele omzwervingen en een gevaarlijke route komt Qadir in 2015 in België aan. Hij ontmoet Leo Bormans toevallig wanneer er in diens dorp een vluchtelingenkamp opengaat. Er ontstaat een bijzondere vriendschap die uiteindelijk ook een indrukwekkend boek oplevert over de jeugd van Qadir, zijn vlucht en de confrontatie met het westen. ‘De knikkers van Qadir’ is een waargebeurd verhaal dat naar de keel grijpt. Geïnteresseerden kunnen het boek terugvinden in de collectie van de bibliotheek.

Patrick Dewael, burgmeester: “Naast onze gewone lezingenreeks voor volwassenen, is het de bedoeling om met dit nieuwe initiatief een publiek van jongvolwassenen aan te spreken tussen 16 en 26 jaar. We doen dit niet alleen door te focussen op jonge, actuele thema’s maar ook door echt het interactieve aspect erin te brengen en een dialoog op gang te brengen. We rekenen op een jong publiek maar uiteraard zijn alle leeftijden welkom.”

An Christiaens, schepen van Cultuur: “Op onze volgende BIBTALK op 24 februari 2022 in de bibliotheek hebben we het over alternatief wonen. Denk hierbij aan tiny houses, kangoeroewonen, co-housing,… We gaan dan in gesprek met ‘ervaringsdeskundigen’ alsook met mensen die de wetgeving ter zake kennen.”

Een BIBTALK bijwonen kost 5 euro (hapje en drankje inbegrepen).

Mensen die graag een boeiend verhaal willen delen, mogen altijd contact opnemen met medewerkers van de bib.

Ruil oude afvalzakken en PMD-zakken tijdig in

De bordeaux huisvuilzakken en PMD-zakken met zwart treklint mag u nog tot 31 december gebruiken. Vanaf 1 januari zijn deze zakken niet meer geldig en worden ze niet meer opgehaald.

Heeft u nog volledige rollen bordeaux zakken?

Ruil ze dan nog t.e.m. 31 maart 2022 in voor grijze rollen. Dit kan op het recyclagepark of op afspraak bij de financiële dienst in het Praetorium.

PMD

Met de start van Optimo Light worden PMD-zakken met zwart treklint niet meer opgehaald vanaf 1 januari. Deze worden vanaf dan ook niet meer aanvaard op het recyclagepark. De zakken scheuren gemakkelijk en ze zijn niet recycleerbaar. De PMD-zakken met wit treklint zijn steviger.

U kunt de PMD-zakken met zwart treklint (volledige rollen) inruilen voor nieuwe rollen op het recyclagepark of op afspraak bij de financiële dienst in het Praetorium.

Let op!

 • omruilen kan tussen 1 december 2021 en 31 maart 2022
 • breng uw Identiteitskaart mee
 • enkel onaangebroken rollen worden omgeruild, losse zakken omruilen is niet mogelijk
 • bordeaux zakken en PMD-zakken met zwart treklint worden niet meer opgehaald vanaf 1 januari 2022
 • bordeaux huisvuilzakken kunnen geruild worden voor grijze huisvuilzakken, rollen PMD met zwart treklint kunnen geruild worden voor nieuwe rollen PMD
 • bordeaux huisvuilzakken kunnen niet geruild worden voor PMD-zakken
 • PMD-zakken kunnen niet omgeruild worden voor grijze zakken
 • maximum 10 rollen per afvalfractie per gezin
 • geen omruiling voor cash geld mogelijk

Pasmoment voor Het Bezoek

Deze avond was er in de Sint-Gilliskerk een eerste pasmoment voor de deelnemers van de kroningsgroep 'Het Bezoek'. 

"We hebben 251 inschrijvingen en hiermee is onze groep voltallig", wist Viviane Vossen.

"We hebben gekozen voor zand- en aardenkleuren. De vrouwen dragen een rok met daarover een wijde blouse. Voor de mannen is er een tuniek en een broek. De mannen zijn in de minderheid. Voor het omzomen en de afwerking staan we zelf in. Vanaf januari starten we met het naaiwerk". 

Internationale dag tegen geweld op vrouwen

25 november is het de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. De Orange the World campagne die vandaag begint vraagt hiervoor aandacht.
De Orange the World campagne loopt van 25 november tot 10 december, de Dag van de Mensenrechten.
De Verenigde Naties hebben 25 november uitgeroepen tot Internationale dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen. 

Leden van Soroptimist Club Tongeren hebben spandoeken opgehangen om dit initiatief in de kijker te zetten, want de dames zetten zich in voor een betere positie voor vrouwen.
Er hangt een spandoek aan het Vaccinatiecentrum, aan het Praetorium en aan de Infirmerie

In deze periode worden wereldwijd gebouwen oranje verlicht. De kleur oranje staat symbool voor een zonnige toekomst, vrij van geweld tegen vrouwen en meisjes. 

Commissie 24/11

De commissie van vanavond is gestart met een toelichting over de 'activatiehub' voor leefloongerechtigden  door het team activering van het OCMW

Schepen Jos Schoutreden zorgde voor de inleiding: "We streven naar een tewerkstellingsgraad van 80 procent. De mensen zullen gescreend worden op o.a. zelfredzaamheid. Dit is een proces van kleine stappen voorwaarts. Drie maatschappelijk werkers begeleiden de leefloners om hun lot in eigen handen te nemen: 1/3 zal snel aan de slag zijn op de arbeidsmarkt, maar voor 1/3 is er weinig perspectief"

De doelgroep van de activatiehub is mensen met een 'grote rugzak' die moeilijk activeerbaar zijn. Maar die mensen hebben ook talenten. We moeten achterhalen waar ze goed in zijn en wat ze kunnen 
We willen die mensen op een positieve manier begeleiden. Het is een transformatie van 'ijs' naar 'stoom'

Schepen Marc Hoogmartens besprak de aanpassing van het reglement voor de antiekmarkt: "We hebben een algemene bepaling ingelast om de verkoop van aanstootgevende, racistische, discriminerende,... artikelen te verbieden/ We willen komaf maken met de dubbelzinnigheid. Recentelijk zijn 2 handelaars verbannen omdat ze Nazispullen verkochten"

Schepen Johnny Vrancken besprak de verkoop van landbouwgronden in Berg, Henis, Koninksem, Millen en Hees. Op de Leopoldwal wordt de voormalige frituur Gielen verkocht met de achterliggende koterijen. De vraagprijs is 170.000 euro

Zoeken
Sponsors
Het weer
Reclame
AmbiPas
Google