Tongeren vandaag

Nieuws

4de eeuwse stadsmuur blootgelegd

Tijdens archeologische opgravingen in de Vermeulenstraat zijn restanten van de 4de eeuwse stadsmuur blootgelegd. Het archeologisch team van studiebureau Aron bvba is enkele weken geleden gestart met bodemonderzoek op de site waar achteraf een ondergrondse parkeergarage wordt opgetrokken door bouwfirma Cordeel. “Het terrein waar nu opgegraven wordt, lag tijdens het grootste deel van de Romeinse tijd midden in de stad. In de 4e eeuw werd de toestand door de vele invallen van de Germanen zo onveilig, dat de toenmalige Tongenaren beslisten om een nieuwe stadsmuur te bouwen, veel kleiner dan de vorige maar wel verdedigbaar”, verduidelijkt stadsarcheologe Hadewych Van Rechem. De toren op het Vrijthof, die nu overkapt is, hoorde bij deze 4e eeuwse muur. Vandaar liep de muur achter het koor van de basiliek door naar het noorden, en hij doorsnijdt de site waar nu opgegraven wordt. Eén toren zit net aan de rand van de opgraving, een andere midden erin. Om veiligheidsredenen en om plunderingen te voorkomen is de site niet toegankelijk voor bezoekers.

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame