Tongeren vandaag

Nieuws

Anders wonen in Tongeren

Tegen 2050 mag in Vlaanderen geen extra open ruimte meer ingenomen worden door huizen, industrie en wegen. In de praktijk betekent dat we allemaal dichter bij mekaar moeten wonen. 
Patrick Dewael, burgemeester: “Het bevolkingsaantal zal ook de komende jaren toenemen. Dit in combinatie met de toename van het aantal gezinnen en de gezinsverdunning leidt ertoe dat de vraag naar betaalbare, kwaliteitsvolle, woningen alleen maar toeneemt. Ons woningaanbod moet dus anders, zonder in te boeten aan kwaliteit.”
Nieuwe woonvormen zoals samenhuizen, co-housing en kangoeroewonen bieden heel wat voordelen: de beschikbare ruimte wordt optimaal benut, de kosten verminderen omdat ze gedeeld kunnen worden en leegstaande gebouwen  krijgen makkelijk een tweede leven. 
Schepen van Wonen, Jos Schouterden: “We willen Tongeren als woonstad versterken, zowel buiten als binnen de stadskern. Maar we moeten in de toekomst anders gaan wonen.  Als jongeren de ouderlijke woonst willen verlaten om zelfstandig te gaan wonen, zoeken ze vooral een kleine en betaalbare woonst. Daar wonen ze dan enkele jaren om op een later tijdstip hun definitieve keuze te maken. Senioren verlaten hun woning om dichter bij de centrumfuncties van de stad te gaan wonen. Zij zoeken vooral appartementen met 1 of 2 slaapkamers met nadruk op wooncomfort, toegankelijkheid en mobiliteit. Vaak gecombineerd met een flexibel zorgaanbod.” 
Schepen van Ruimtelijke Ordening, Patrick Jans: “Deze veranderende woonomstandigheden zullen de kern vormen voor de uitbouw van het toekomstig stedelijk woonbeleid. Respect voor de openbare ruimte en kleinere wooneenheden vormen hierbij de leidraad. Dit kan o.a. door bestaande woonentiteiten op te delen of groepswonen te stimuleren of aangepast bouwen (bv. (semi) zorgwonen). We willen de centrumfunctie van Tongeren nog meer benadrukken en alle wijzigingen zullen afgetoetst worden aan de regelgeving op vlak van ruimtelijke ordening. We blijven ook inzetten op een voortdurende dialoog met eigenaars, promotoren en huurders. “De eerste aanzet is  alvast gegeven in het woonbeleidsplan. 
Drie pijlers zijn hier belangrijk:  inbreiding, renovatie en hergebruik van woningen. Deze visie kan je al duidelijk terugvinden binnen het Anicius project en in de wijk Nieuw Tongeren, besluit Jos Schouterden.

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame