Tongeren vandaag

Nieuws

Bestuur plooit niet voor ouders GBS Nerem

Net als vorige maand hebben vanavond opnieuw dertig ouders en kinderen van GBS ’t Pomphuisje in Nerem de gemeenteraad bijgewoond. Ook nu weer hadden ze spandoeken en pamfletten meegebracht om hun grieven kenbaar te maken: Zo verwees ‘Wij worden ge-jos-t’ naar onderwijsschepen Jos Schouterden. Het stadsbestuur wil de 2de en 3de graad van de dorpsschool afschaffen, wegens onvoldoende leerlingen. Volgens de ouders moet hun school wijken voor de buitenschoolse kinderopvang die vanuit Vreren gaat overkomen omdat daar de lokalen afgekeurd werden door Kind & Gezin. Vooraleer schepen Schouterden het agendapunt over de hervorming van GBS Nerem behandelde, verliet raadslid Bram Bamps (sp.a) de zaal. Hij was door zijn partijbestuur onder druk gezet en mocht in geen geval tegen stemmen. De sp.a had vorige nog maand verklaard dat ze ‘en bloc’ zouden tegenstemmen. Raadslid Mark Vanherf (N-VA) had zijn toegevoegd punt over GBS Nerem ditmaal extra geargumenteerd. Vorige maand werd hetzelfde punt ‘onontvankelijk’ verklaard zodat er niet moest  over gestemd worden.

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame