Tongeren vandaag

Nieuws

Bestuursploeg en beleidsplan voorgesteld

Burgemeester Dewael heeft namiddag in cc De VELINX het beleidsplan en de bestuursploeg voorgesteld. 
De bevoegdheden werden grondig door mekaar geschud: 

Patrick Dewael

Burgemeester (wettelijke bevoegdheden, feestelijkheden, personeel, burgerlijke stand)

An Christiaens

Eerste schepen, en schepen van cultuur, toerisme en jeugd

Johnny Vranken

Schepen van ruimtelijke ordening, wonen en patrimonium

Patrick Jans

Schepen van mobiliteit, leefmilieu en sport (met inbegrip van dierenwelzijn)

Marc Hoogmartens

Schepen van economie, city marketing en landbouw (met inbegrip van smart city)

Gerard Stassen

Schepen van financiën, begroting en erfgoed (met inbegrip van kerkfabrieken en kerkenplan)

Guy Schiepers

Schepen van openbare werken, onderwijs en werk

Jos Schouterden

voorzitter van Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst en schepen van sociale zaken (met inbegrip van gezondheidsbeleid, senioren, personen met een beperking, kinderopvang)

Het beleidsplan omvat o.a.
- een verlaging van de personenbelastingen van 8,5 naar 7,9 %. De opcentiemen op de onroerende voorheffing stijgen gaan van 787 naar 900. Globaal blijft de stad evenveel inkomsten ontvangen uit beide belastingen samen
- Het huidig systeem van handelspremies wordt geheroriënteerd.  Enkel voor speciaalzaken of ambachtelijke activiteiten die passen bij het karakter van de stad worden nog opstartpremies toegekend
- De aanpak van kansarmoede is niet langer een zaak van enkel het OCMW maar van het hele lokaal bestuur. Een activeringsbeleid is niet langer alleen een zaak van alleen het stadsbestuur
- De NV-Plinius wordt omgevormd tot een EVA met een afvaardiging van alle politieke fracties
- Het AGB wordt weer opgenomen door de stad

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame