Tongeren vandaag

Nieuws

Boek over Tongerse oud-strijders

Binnen een maand verschijnt ‘Met Kerstmis zijn we thuis…’: een boek over de Tongerse oud-strijders tijdens de Eerste Wereldoorlog.  

Dit jaar herdenken we het einde van WOI, honderd jaar geleden.  Uiteraard willen we deze gebeurtenis niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Op 11 november brengt Het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap een publicatie uit over de bijna 1.000 Tongerse jongens die meestreden tijdens de ‘Groote Oorlog’. 

Burgemeester Patrick Dewael: ‘De Groote Oorlog heeft niet enkel voor heldendaden gezorgd – deze zijn het vaakst beschreven – maar vooral voor heel wat familiale en persoonlijke drama’s. Heel wat jongens verloren vier of vijf jaren van hun leven en hun geestelijke en lichamelijke gezondheid. Een hele generatie jongens werd voor de rest van hun leven getekend door de oorlog. Het grootste drama was misschien wel dat amper twintig jaren later opnieuw een generatie dit lot moest ondergaan.  Wij hopen dat dit werk mee tot eer strekt aan wie honderd jaar geleden nabij Luik, Antwerpen of de IJzer verplicht of als vrijwilliger heeft meegevochten.’

‘December vorig jaar lanceerde het stadsarchief een oproep aan de Tongenaren. Hierin werd opgeroepen om alle bruikbare foto’s en documentatie over oud-strijders uit de Eerste Wereldoorlog te bezorgen aan het archief. Deze oproep kende een enorm succes. De lijst van de 828 oud-strijders van Nico Olislagers werd steeds verder aangevuld.  In minder dan een jaar tijd slaagden we erin alle verzamelde gegevens te bundelen in een prachtig naslagwerk’, aldus schepen van Erfgoed Gerard Stassen.

Het boek telt 416 pagina’s en kost 40 euro bij voorinschrijving (voor 25 oktober), daarna is het te verkrijgen in het Stadsarchief of de Standaard Boekhandel aan 50 euro.

Intekenen kan tot 25 oktober, via overschrijving op rekeningnummer BE67 4538 2141 5187 van het Geschiedkundig Genootschap, met vermelding van WOI en uw naam en adres.

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame