Tongeren vandaag

Nieuws

Bomen aan Moerenpoort

Aan de Moerenpoort op de Middeleeuwse wal staat een dubbele rij bomen, drie lindes aan de zijde van de stad en twee esdoorns aan de buitenzijde.
"Recentelijk werd vastgesteld dat deze beeldbepalende waardevolle bomen conditioneel sterk achteruit zijn gegaan", weet milieuschepen Patrick Jans. De bomen staan in harmonie met de Moerenpoort, Middeleeuwse wallen, aanpalende huizen en de Groene as (wandelweg Leopoldwal en de Kastanjewal). De gebruikswaarde voor buurtbewoners, wandelaars, toeristen of bezoekers is zeker niet te onderschatten.
"Om deze prachtige omgeving te behoudende en de conditie van de bomen te verbeteren wordt de groeiplaats van de bomen verbeterd. Er wordt fundering, puin en teelaarde tot op een diepte van 60 cm zorgvuldig afgegraven en vervangen door voedingsrijke bomenzand. Daarna worden de kasseien terug geplaatst op een ligbed van lavazand en de voegen gevuld met substraat van basaltsplit. Ter hoogte van de twee esdoorn bomen worden de bestaande trappen in kasseien gereduceerd naar 1 trap van 2,00 m en 1 trap van 3,00 m. Met deze ingrepen wil het stadsbestuur de beeldbepalende en waardevolle bomen in stand te houden", weet schepen An Christiaens (Openbare Werken).
De werken zullen drie weken aanslepen en de kostprijs is geraamd op 50.000 euro.

 

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame