Tongeren vandaag

Nieuws

Bosbeheerplan ter inzage

Tot 30 mei ligt het uitgebreid bosbeheerplan ter inzage bij de dienst Leefmilieu van de stad. Het plan werd opgesteld voor de meer dan 200 hectare bos (privé en openbaar) op het grondgebied van Tongeren. Dit plan is opgemaakt voor een periode van 20 jaar en beoogt een duurzaam en multifunctioneel bosbeheer. Zo gaat er bijzondere aandacht naar duurzame houtopbrengst, de ontwikkeling van een onderetage met inheemse loofbomen in de populierenbossen, het behoud van de waardevolle nattere boszones en zones met waardevolle voorjaarsflora. Er is ook een nieuw ‘speelbos’ voorzien. Het plan kan ook geraadpleegd worden op de website: www.tongeren.be. Tijdens de consultatieperiode kan men schriftelijk opmerkingen en/of bezwaren melden aan de dienst Leefmilieu.

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame