Tongeren vandaag

Nieuws

Budget 2017

In de schepenzaal werd deze middag het stadsbudget 2017 toegelicht:
- de personenbelasting  (8,5 procent) en onroerende voorheffing (1.250 opcentiemen) blijven op hetzelfde niveau
- het budget 2017 sluit – en dit voor de vierde keer op rij - met een positief resultaat.  Het resultaat op kasbasis bedraagt in 2017 € 4.587.792,19. Dit resultaat op kasbasis blijft de gehele verdere periode van het meerjarenplan (dus tot en met 2019) positief
-de exploitatieontvangsten zitten in stijgende lijn (+ € 723.828) en dit ondanks het feit dat een aantal inkomsten flink werden verlaagd (parkeeropbrengsten, inkomsten uit dividenden, opbrengsten uit de verkoop van huisvuilzakken,….)
-bij de start van de legislatuur werd de doelstelling vooropgesteld om tegen 2019 het personeelsbestand met 10 procent te verminderen. Deze doelstelling zal gehaald worden
-de exploitatie-uitgaven (met inbegrip van de personeelsuitgaven) zijn onder controle en stijgen t.o.v. vorig jaar met slechts € 135.826,51
-voor het eerst in 3 jaar wordt er opnieuw geleend. Hierdoor zal de schuld opnieuw toenemen tot 2018. In 2016 werd een bedrag van 8,5 miljoen euro opgenomen. Nochtans is er in de voorbije vier jaar voor afgerond 43 miljoen euro geïnvesteerd, voornamelijk met eigen middelen en toelagen. Tegenover deze schuld zullen aan het einde van de rit in totaal nieuwe investeringen gebeurd zijn voor een bedrag van 70 miljoen euro
- In 2017 zal de totale investeringsenveloppe 11.373.510 euro bedragen. In 2018 wordt een bedrag van 15.086.124 euro voorzien
Nieuwe initiatieven: De belangrijkste zijn:
* De cultuurzomer  onder de naam ‘Tijd voor Tongeren’. In totaal wordt hiervoor 700.000 euro voorzien.
* Het doortrekken van het Plusplan: In de begroting 2017 is 300.000 euro voorzien om het systeem van premies van maximum 10.000 euro voor startende handelszaken, voor de renovatie van winkelpanden in het kernwinkelgebied, de omvorming van handpelspanden naar  woongelegenheden en de renovatie van panden op de leegstandsinventaris nog een jaar te verlengen.
* Inzetten op innovatie en ‘smart cities’:  Tongeren speelt al gedurende een aantal jaren in op allerhande innoverende initiatieven op het vlak van ‘smart cities’': een parkeergeleidingssysteem, camera’s, een loyalty platform (de Ambi.Pass), free wifi in het centrum, … In 2017 wordt ook werk gemaakt van parkeersensoren in de winkelstraten van de binnenstad
* 'Stad 2020’: Het stadsbestuur wil een project opstarten om de dienstverlening naar de bevolking te verbeteren. Om van thuis uit - door gebruik te maken van een kaartlezer en een EID - een 15-tal attesten en aktes (geboorteakte, uittreksel uit het bevolkingsregister, attest samenstelling gezin, …) digitaal aan te vragen. In een tweede fase is het de bedoeling om de website volledig te vernieuwen en een bijkomende dienstverlening mogelijk te maken door de mogelijkheid te voorzien om reservaties, aanvragen, … digitaal in te dienen. In een laatste fase zullen ook de loketten hertekend en vernieuwd worden in het Praetorium
* Mulkenhal:  In 2017 is de opening van de Mulkenhal gepland. Die wordt omgevormd tot een polyvalente hal

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame