Tongeren vandaag

Nieuws

Collectorwerken Jekervallei

Omdat de bewoners van de dorpen in de Jekervallei herhaaldelijk hadden af te rekenen met overstroming en modder start het stadsbestuur, samen met de betrokken partners, elk jaar een groot rioleringsdossier op. De werken in Mal, Sluizen, Nerem en Vreren werden intussen uitgevoerd. Diets-Heur is als volgende aan de beurt. In 2015 starten de werkzaamheden aan het Molenplein in Vreren. In deze fase wordt er gewerkt tot aan de Heurstraat en de Klaasstraat. Er komt nieuwe riolering, stoepen en wegenis. “Voor dit project werkt de stad samen met Aquafin (bouwheer), Infrax, de provincie Limburg en de Administratie Wegen en Verkeer. Bijzondere aandacht zal in deze uitvoeringsfase uitgaan naar de schoolomgeving. Er  werd een prijsraming van 4 miljoen euro vooropgesteld. Het aandeel van de stad bedraagt 1,5 miljoen euro”, volgens An Christiaens, schepen van Openbare Werken.

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame