Tongeren vandaag

Nieuws

Commissie 11/12

Vanavond was er de commissie Algemeen Bestuur, Openbare Werken, Ruimtelijke Ordening en Milieu. 
De tuin rond het Casino wordt omgevormd tot een park en opengesteld voor iedereen; De bussenparking zal verdwijnen. Er komen extra bomen en planten en een trappenpartij langs de Wallen. De stad gaat de tuin overnemen van vzw Casino via een Recht van Opstal voor 32 jaar. 

*Directeur Eric Christiaens (az Vesalius) kwam de nieuwe statuten van Vesalius toelichten: "Er moet meer betrokkenheid van de artsen en van de patiënten in het beleid komen. Elk ziekenhuis moet een accreditatie behalen tegen Nieuwjaar. Dat is een kwaliteitstoets. er wordt meer nadruk gelegd op preventie; meer 'care' dan 'cure'. 
De huidige Raad van Bestuur bestaat uit 3 deelgenoten: 
- OCMW Tongeren: 5 leden +1 niet-stemgerechtigde deskundige
- OCMW Bilzen: idem
- vzw Heilige Familie (OLV-Kliniek): idem.
We willen de raad aanvullen met o.a. een vertegenwoordiger van het Vlaams Ziekenhuisnetwerk en iemand van de Medische raad. Voortaan zal een mandaat van 6 jaar slechts 1X hernieuwbaar zijn. 
De nieuwe statuten worden op 28/06/18 goedgekeurd". 

* Duurzaamheidsambtenaar Joan Verelst kwam het Klimaatrapport toelichten: "Tongeren is goed bezig. Met -2,3% CO2 scoren we beter dan het Limburgs gemiddelde. De rozenstruiken hebben dit jaar al 3X gebloeid. Er zijn dus nieuwe stappen nodig. Het energieverbruik door huishoudens daalt, maar er komen steeds meer elektrische apparaten bij. De bevolking neemt toe, dus meer verkeer en meer elektrische apparaten. We moeten het gebruik van zonnepanelen stimuleren en er moeten zeker windmolens komen. Aanvankelijk was de uitdaging: -20% CO2 tegen 2020. Dat is bijgestuurd tot -40% tegen 2030. Op de gemeenteraad wordt een nieuw burgemeesterconvenant goedgekeurd. We gaan verder werken aan de reductie van de opwarming van de aarde, maar het is 5 na 12"!". 

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame