Tongeren vandaag

Nieuws

Commissie 14/12

Tijdens de commissie heeft schepen Schouterden zijn agendapunten toegelicht: 
"De renovatiepremie wordt verlengd: 38 personen hebben een premie aangevraagd. Hiervan werden 2 renovatiepremies en 1 herbestemmingspremie goedgekeurd. 
Schepen Hoogmartens gaf uitleg over het 'Meerjarenplan 2017'
- resultaat op kasbasis: 4,5 mio euro
- autofinancieringsmarge: 467.786 euro
- exploitatie-uitgaven: 38,9 mio euro 
   hiervan gaat 44% naar personeel (gemeente + onderwijs) en Sportoase kost jaarlijks 1.093.630 euro aan de stad
- exploitatie-ontvangsten: 43,1 mio euro
   hiervan komt 48,5% uit belastingen (8 mio van de opcentiemen en 10 mio van de personenbelasting)
- resultaat exploitatiebudget: 4,2 mio euro (43,1 - 38,9)

Enkele projecten voor 2017:
- openlegging Jeker: 2,8 mio euro
- archeologische kelder basiliek: 1,1 mio
- kunstwerk Ne9ende Maand: 80.000 euro
- renovatie cc De VELINX: 250.000 euro

 

 

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame