Tongeren vandaag

Nieuws

Commissie 22/01

Tijdens de commissie van vanavond werden al 8 van de 10 agendapunten van de Gemeenteraad toegelicht. 

* Openbare werken (schepen Christiaens)
- bij de heraanleg van de Millerweg (Sluizen) zal de stad instaan voor de wegenis en de stoepen. De uitvoering is pas voor binnen een paar jaar
- de Merkenstraat krijgt een opwaardering: met aangepaste beplanting, nieuwe stoepen en kleine mobiliteitsingrepen om de snelheid te doen minderen 

* Ruimtelijke ordening (schepen Jans)
- de buurtweg onder de Ambiorixkazerne wordt afgeschaft
- de aanleg van Fase 1 van de omleidingsweg wordt goedgekeurd: het gedeelte tussen de Bilzersteenweg en de Bodemweg

*stadssecretaris Luc Houbrechts heeft het Decreet Lokaal Bestuur toegelicht

"Het is de nieuwe grondwet voor de lokale besturen. Die omvat 609 artikels en vervangt o.a. het gemeentedecreet (2005) en het OCMW-decreet (2008). Het treedt in werking op 1/1/19. 
Voortaan kan er enkel klacht ingediend worden bij de minister en niet meer bij de gouverneur.
Het OCMW wordt geïntegreerd in het Managementteam. 
De gemeenteraad blijft 31 leden tellen. De OCMW-raad omvat dezelfde leden als de Gemeenteraad. Er komt 1 gemeenschappelijke voorzitter. 
Het Schepencollege zal bestaan uit de burgemeester + 6 schepenen + 1 voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD);
Het Vast Bureau bestaat uit het Schepencollege met de burgemeester als voorzitter.
Het BCSD telt 8 leden + voorzitter. De leden moeten niet verkozen raadsleden zijn.
Er komt een gemeenschappelijk organogram voor Stad + OCMW.
°Algemeen Directeur (AD): cfr secretaris
°Financieel Directeur: cfr financieel beheerder (ontvanger) die moet de 2 begrotingen opstellen
°Maatschappelijk Werker (MW): is bevoegd voor de individuele steundossiers
Het OCMW blijft een stuk autonomie behouden. Het patrimonium (wzc De Motten, Huis van het Kind, De Semper,...) en de goederen van het OCMW worden overgedragen aan de stad 

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame