Tongeren vandaag

Nieuws

Commissie Algemeen bestuur

Vanavond vond de gemeenteraadscommissie Algemeen bestuur, Openbare werken en Ruimtelijke ordening plaats. Stadssecretaris Luc Houbrechts gaf uitleg over de aansluiting van de stad bij het gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZPPO: “De lokale besturen moeten zelf opdraaien voor het pensioen van de vastbenoemde personeelsleden. Het gaat over 32 personeelsleden. Het stadsbestuur heeft midden jaren ‘80 een eigen pensioenkas opgericht. Hierin werden de opbrengsten van bepaalde ‘meevallers’ geparkeerd: bvb. De verkoop van de aandelen van Dexia. In totaal zit er 16,5 miljoen euro in die kas. Daarbij komt 1,2 miljoen euro uit de provinciale kas die werd opgeheven.  Die 17,7 miljoen euro gaan we in een pensioenfinancieringskas storten waarmee we de jaarlijkse bijdrage zullen betalen. Omdat we jaarlijks onze pensioenbijdrage met 1,5% verhogen, hoeven we geen financiële aderlating te verwachten”, wist de secretaris.
Milieuschepen Patrick Jans had het over de oprichting van een ‘Landbouwraad’, een adviesorgaan met land- en tuinbouwers en één lid vanuit  het Algemeen Boerensyndicaat.

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame