Tongeren vandaag

Nieuws

Commissie financiën, onderwijs en sport

Schepen Marc Hoogmartens lichtte vanavond het budget 2015 toe tijdens de commissie. Hij werd hiervoor bijgestaan door stadsontvanger Rudi Diels.
- De exploitatie-uitgaven bedragen 36,8 miljoen euro: hiervan gaat 42% naar personeelskosten, 29% naar werkingssubsidies en 29% naar overige uitgaven.
- De exploitatie-ontvangsten bedragen 40,3 miljoen euro: hiervan komt 49% van de belastingen, 38% van werkingssubsidies (Velinx, Bibliotheek, Kinderopvang,…) en 8% van prestaties
- De investeringen in 2015 bedragen 19,2 miljoen euro, hiervan wordt 5,6 miljoen gesubsidieerd zodat er 13,6 miljoen euro uit de stadskas moet worden betaald
De grootste investeringsbudgetten gaan naar:
* renovatiewerken aan cc De Velinx: 915.500
* restauratie stadhuis: 1.133.779
* school Henis: 2.250.000
* Gasthuiskapel: 1.361.000
* Schatkamer / museumkelder: 3.957.000
* zwembad: 2.633.000
* folie op bodem van Oude Jeker (Kastanjewal): 100.000
* dynamisch parkeerverwijssysteem: 290.000
- De schuldportefeuille bedraagt 37.229.000 euro in 2015. Omdat er de twee voorbije jaren geen nieuwe leningen werden aangegaan is de schuld met 7 miljoen euro gedaald t;o.v. 2013

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame