Tongeren vandaag

Nieuws

Derde commissie

Vanavond vond de derde gemeenteraadscommissie plaats. Marleen Haerden mocht de 'Zorg voor woonkwaliteit in Tongeren' toelichten:
- verbetering van het patrimonium met o.a. reglement renovatiepremie voor leegstand en verwaarlozing. De burgemeester heeft 4 woningen onbewoonbaar verklaard
- regelen van de nodige flankerende ondersteuning bij verbetering patrimonium: de oprichting van een crisiswoning werd niet geraliseerd
- stimuleren van herbestemming
- zorgen voor degelijk nieuw patrimonium voor de toekomst
- opvolging uitbreiding sociale huisvesting
Schepen Marc Hoogmartens gaf uitleg over de 'Jaarwerking 2015':
- resultaat op kasbasis: 8.909.211 euro
- autofinancieringsmarge: 3.054.350 euro
- resultaat exploitatiebudget: 6.461.000 euro
   ontvangsten: 42,1 mio
   uitgaven: 35,6 mio
- resultaat investeringsbudget: - 9,9 mio
   uitgaven: 15,1 mio
   inkomsten: 5,5 mio
- liquiditeitenbudget:
   uitgaven: 3,6 mio
   ontvangsten: 254.000 want in 2015 werd geen lening aangegaan
- schuldportefeuille: 33,5 mio
  derde jaar op rij geen enkele euro geleend!
- evolutie netto loonkost: 10,6 mio

Personeelsevolutie stad Tongeren:
We zijn van 242 FtE  in 2012 gegaan naar 217 FTE in 2015
bij de politie: 78,90 FTE
bij OCMW: 164 FTE
bij onderwijs gemeentescholen: 86 FTE
  Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame