Tongeren vandaag

Nieuws

Diamanten pastoor Van Eyck

E.H. Edmond Van Eyck werd op 8 december 1954 in de Basiliek tot priester gewijd, samen met René Delanoy, Paul Reners en Gut Straetemans van de O.-L.-Vrouw parochie, en Godfried Noelmans uit Membruggen. Hij is de enige overlevende van de vijf. Zijn diamanten priesterjubileum wordt vandaag herdacht met een dankmis in de basiliek. Morgen volgt een viering in wzc Sint-Franciscus. Hij was eerst 2 jaar kapelaan in Luik en dan 18 jaar kapelaan in Genk. Nadien was hij 11 jaar pastoor in Millen en vervolgens ontfermde hij zich over de Sint-Lutgartparochie achter de statie. In 2007 werd hij op pensioen gesteld. Sindsdien is hij aalmoezenier in wzc Sint-Franciscus. Na de mis was er een receptie waar hij een warme pullover mocht ontvangen. "Dit is het ideale geschenk voor de vele ziekenbezoeken die ik te voet of met de fiets afleg, tijdens de koude wintermaanden", vertelde de jubilaris.

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame