Tongeren vandaag

Nieuws

Dopjesactie BCG duurt voort

Er circuleren foutieve berichten over het einde van de dopjesactie van het BCG. 
De dopjesactie is in 2005 ontstaan vanuit de vrijwilligerswerking van het Belgisch Centrum voor Geleidehonden. Doorheen het land worden plastic dopjes verzameld en d.m.v. inzamelpunten en vrijwilligers komen al deze dopjes bij het BCG terecht. De verzamelde dopjes worden verkocht aan een recyclagefirma en de opbrengst gaat naar de opleiding van onze geleidehonden en naar de algemene werking van het centrum. 
De actie kan nog steeds op heel wat bijval rekenen en er komen wekelijks nieuwe spaarders en inzamelpunten bij. Ook vele particulieren, bedrijven, scholen en jeugdverenigingen organiseren (tijdelijke) verzamelacties om op deze manier ons centrum te steunen.  

Foutieve berichten
De dopjesactie komt regelmatig in het nieuws, maar de berichten bevatten soms verwarrende of foutieve informatie. Op dit ogenblik circuleert er – vooral in Wallonië  - een bericht dat het afgelopen is met de dopjesactie omdat het verwerkingsbedrijf geen dopjes meer aanneemt om te recycleren. Het gaat hier om CABKA Belgium (voorheen Eryplast) en niet om het bedrijf waaraan het BCG dopjes levert.

Dankzij de solidariteit van velen heeft de dopjesactie vorig jaar 346.840 kg  dopjes opgeleverd. Het totaal aan verzameld en gerecycleerd plastic - over 13 jaar - bedraagt 3.003.873 kg.
Ook in de toekomst blijft het BCG dopjes en deksels verzamelen om te laten recycleren.

Het BCG roept al de spaarders op om zeker te blijven verder sparen. De dopjesactie is voor het Centrum een levensnoodzakelijke bron van inkomsten. Vorig jaar konden er 3 honden opgeleid worden met de opbrengsten van de actie.

Meer informatie over de dopjesactie: www.dopjesactie.be

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame