Tongeren vandaag

Nieuws

Dubbele commissie

Door de opening van het zwembad werd de commissie van maandag verschoven naar vanavond.
In de eerste commissie hebben Ronny Herlitska en Bert Leus de prioritaire doelstellingen van het beleidsplan toegelicht.
* Meer aandacht voor de zwakke weggebruiker
- door te investeren in veilige fiets- en voetgangerspaden op gemeente- en gewestwegen
- door participatie op vlak van fiets- en voetgangersveiligheid
- door verhoogde verkeersveiligheid bij scholen
- door creëren van een aangenaam klimaat voor fietsers en wandelaars
- door minder hinder voor voetgangers en fietsers tijdens wegeniswerken bij inname van het openbaar domein
Bert Leus lichtte de initiatieven toe om de impact van toerisme op de lokale economie te vergroten: "Verblijfstoerisme is jaarlijks goed voor een omzet van 5 miljoen euro. In Tongeren spendeert een toerist 131 euro per persoon per nacht. In Limburg is dat gemiddeld 78 euro".

Tijdens de tweede commissie mochten Marleen Haerden en Roeland Scheepers het efficiënt bestuur met oog op een betere dienstverlening toelichten:
- door verdere professionalisering van de diensten
- door verregaande samenwerking tussen stad en OCMW
- door het opzetten van een systeem van organisatie beheersing
- door een verdere uitbesteding van opdrachten en taken
- door reductie van het personeelsbestand
- door samenaankoop met Infrax (elektronische maaltijdcheques) , Provincie Limburg (duurzame schoonmaakproducten) en Maastricht (machinepark van kopieerapparaten)
Tot slot mocht Ronny Herlitska het duurzaam waterbeheer toelkichten:
- door uitvoeren van diverse infrastructuurprojecten
- door beschermen van de dorpskernen
- door waterlopen en wachtbekkens in optimale toestand te houden
- door inventariseren van de knelpunten

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame