Tongeren vandaag

Nieuws

Duurzame aanplantingen

De stad heeft het afgelopen winterseizoen op drie verschillende locaties in totaal meer dan 200 bomen laten aanplanten. Aan de Hoeise Kassei, de Mulkerstraat en de Driekruisenweg. 
Kaprijpe canada-populieren werden gekapt en vervangen door nieuwe, jonge bomen.

Patrick Dewael, burgemeester: “Groenvoorziening op het openbaar domein is een niet te onderschatten aandachtspunt. Groen brengt leven in een stad. We investeren in de instandhouding, uitbreiding en het onderhoud van het openbaar groen. We hechten ook veel belang aan de eigenheid of het DNA van onze streek door waar het past te kiezen voor inheemse soorten.”

De afgelopen jaren werden verschillende projecten hierrond uitgewerkt.
In 2009 en 2010 werden 300 hoogstammige fruitbomen,  1.300 meter hagen en 150 m² houtkanten aangeplant op een totale oppervlakte van 12,2 ha.
In 2011 werd een subsidiereglement ingevoerd voor de aanplant en het onderhoud van hoogstamboomgaarden. Maar Tongeren zet ook actief in op het kleinschalige, typisch Tongerse landschap met onder andere projecten rond kleine landschapselementen (KLE’s). We werken hiervoor samen met  het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren. Dit project is gestart in 2011 en loopt nog tot eind 2018. De KLE’s werden over heel het Tongers grondgebied  geïnventariseerd en heel wat hagen, knotbomen, houtkanten en hoogstamfruitbomen werden duurzaam onderhouden of bijkomend aangeplant.

“Langs de Hoeise Kassei in Lauw werden 119 populieren gekapt. Hier hebben we bij de heraanplant gekozen voor 170 populieren (Vester, maat 10/12). 
Langs de Mulkerstraat werden 25 populieren gekapt. Deze werden vervangen door 12 hoogstam fruitbomen (appel, peer en pruim). De bestaande haag werd gesnoeid en er werd bijkomend een gele kornoelje haag geplant.
Langs de Driekruisenweg werden 52 hoogstammige fruitbomen (appel, peer en pruim) en 10 lindebomen geplant. Er werd ook voorzien in een houtkant* parallel met de tuinen”, aldus schepen van Milieu, Patrick Jans. *houtkant bestaande uit: Gelderse roos, Haagbeuk, Hazelaar, Hulst, Inlandse vogelkers, Rode kornoelje, Sleedoorn, Sporkehout, Veldesdoorn, Wilde liguster en Zwarte els.     

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame