Tongeren vandaag

Nieuws

Epinona steunt 'Huis van het Kind'

Soroptimistclub Tongeren Epinona VZW gaf vanavond tijdens haar statutaire vergadering een cheque van € 2.500 aan het “Huis van het Kind”, ingevolge de opbrengst van de paaseitjesverkoop.

Het nieuw opgerichte  Huis van het Kind” , dat op 30 juni feestelijk wordt geopend in Tongeren is  een lokale informatie- en ontmoetingsplaats voor ouders. Het is een plaats die alles met of voor kinderen globaliseert zoals Kind & Gezin, de consultatiebureaus, de opvoedingswinkel, Instapje, De Schakelaar Tongeren en het sociaal huis De Semper. Het Huis van het kind wil een warm huis zijn voor alle kwetsbare kinderen en hun ouders en zorg op maat aanbieden aan iedereen en doet in het kader hiervan ook beroep op vrijwilligers.

Het Huis van het Kind is de plaats dat het beleid rond kinderarmoedebestrijding inspireert en aanstuurt.

Tongeren scoort hoog op het vlak van armoede, zodat hulp in dit verband meer dan welkom is.

Het bedrag van € 2.500 zal gebruikt worden voor de aanschaf van kinderboekjes  en pictogrammenboekjes voor anderstaligen en dit gedurende meerdere jaren.

“De eerste schooldag van Milan” is een voorleesboekje dat kan helpen bij kleuters die de eerst keer naar de kleuterklas gaan, “Robby  is een boekje dat werkt rond kansrijk kleuteronderwijs en dat armoede tracht bespreekbaar te maken. Het  Pictogrammenwoordenboekje  helpt anderstaligen om zich gemakkelijker uit te drukken.

Verder zal een deel van het geld gebruikt worden voor de vrijwilligerswerking Second Serve. Het is de bedoeling om tweedehandssportkledij te bezorgen aan  kwetsbare kinderen die zich inschrijven in een sportclub. Second SeRve zal ook een loketfunctie aanbieden in de vrijetijdswinkel in het Huis van het Kind.

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame