Tongeren vandaag

Nieuws

Erosiebestrijding in Diets-Heur

Door de slechte weersomstandigheden van de afgelopen dagen, waardoor er vooral in Diets-Heur water- en modderoverlast was, worden de geplande erosiebestrijdingswerken versneld uitgevoerd.
"Dit project was voorzien om in de tweede helft van 2018 te worden uitgevoerd. Maar het schepencollege keurde vandaag een snellere uitvoeringstermijn goed", weet burgemeester Dewael.
De locatie waar de erosiebestrijdingswerken worden uitgevoerd, liggen in het knelpuntgebied van Diets-Heur. Vooral de woningen in de Heurstraat hebben tijdens hevige regenbuien te kampen met modderoverlast. De modder is voor een groot deel afkomstig van een akker opwaarts de Heurstraat. Op dit perceel worden nu volgende werkzaamheden uitgevoerd: de aanleg van een aarden dam met erosiepoel en graszone.
Om deze werken te kunnen uitvoeren, stelt de eigenaar een deel van zijn akker, ongeveer 21 are, ter beschikking.

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame