Tongeren vandaag

Nieuws

Erosiewerken in Koninksem

De voorbije jaren zorgden hevige regenbuien meermaals voor water- en modderoverlast in de deelgemeenten van Tongeren. Onweders zetten straten blank en zorgden voor tientallen ondergelopen kelders. Volgens schepen van Openbare Werken An Christiaens worden er systematisch erosiebestrijdingsmaatregelen uitgevoerd om water en modderoverlast te beperken. Koninksem, meer bepaald aan de Romeinse Kassei, staat nu op het programma. De woningen op de Romeinse Kassei ondervinden bij slecht weer last van afstromend regenwater dat afkomstig is van Koninksem. Woningen en kelders kampen dan veelvuldig met zowel water- als modderoverlast. De nieuwe erosiebestrijdingsmaatregel moet hier een oplossing brengen. “Er wordt een bufferbekken aangelegd dat via een knijpconstructie zorgt voor een tijdelijke buffering en vertraagde afvoer van het afstromend regenwater naar het rioolstelsel. De aanleg van het bufferbekken zal het bestaande rioolstelsel sterk ontlasten. Deze werken starten op 10 juni en zullen ongeveer 40 werkdagen in beslag nemen. De kostprijs is geraamd op 32 897 euro incl. btw.”, weet de schepen. 

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame