Tongeren vandaag

Nieuws

Fase 1 omleidingsweg N753

In het najaar zal het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) het eerste deel van de omleidingsweg (N753) aanleggen. Deze fase omvat het gedeelte tussen de Bilzersteenweg en de Molenweg. AWV zal ook de Bilzersteenweg herinrichten tussen de Kellensstraat en het kruispunt met de omleidingsweg.
Maandag 28 mei starten de nutsmaatschappijen met de voorbereidende werkzaamheden.
In juni zal de aannemer een aantal grondwerken uitvoeren op de site van de omleidingsweg.
Na het bouwverlof start de aanleg van het eerste deel van de omleidingsweg. De nieuwe weg zal de Bilzersteenweg en de Molenweg met elkaar verbinden. Hierdoor zal het AZ Vesalius een betere ontsluiting richting Bilzen en Hoeselt krijgen en zal het sluipverkeer door Henis verdwijnen. Dit zal de woonkwaliteit en de verkeersleefbaarheid in Henis dus sterk verbeteren. 
De omleidingsweg zal bestaan uit 2 rijstroken met aan weerszijden een vrijliggend fietspad dat van de weg gescheiden wordt door een groenzone. Aan beide zijden van de weg komt er daarenboven een groenbuffer en openbare verlichting. Dit laatste moet het veiligheidsgevoel voor de fietsers extra verhogen. Op het kruispunt met de Bilzersteenweg worden ten slotte verkeerslichten geplaatst om de verkeersafwikkeling vlot en veilig te laten verlopen.
Als alles volgens plan verloopt, zouden de werkzaamheden in het voorjaar van 2019 klaar moeten zijn. 

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame